Hulpmiddelen

Stappenplan

Bij vaardigheidstrainingen besteed je aandacht aan het 'kunnen'. Ook houdingsaspecten train je hier. Iedere vaardigheidstraining kent een vaste opbouw.

Stap 1 Introductie

Lees de introductie om een beeld te krijgen van de manier waarop de vaardigheid in de beroepspraktijk wordt toegepast. Hierna ga je aan de slag met de vaardigheidstraining zelf.

Ieder onderdeel van die training is op dezelfde manier opgebouwd. Eerst wordt het onderdeel ingeleid. Daarna ga je aan de slag met een of meer opdrachten. Tenslotte sluit je af met reflectie en evaluatie. Door terug te kijken bepaal je aan welke onderdelen nog gewerkt zou moeten worden.

Stap 2 Doen!

Een vaardigheid bestaat uit drie onderdelen: voorbereiden, uitvoeren en verwerken. Je begint iedere training met een oefening waarin alle drie de onderdelen een rol spelen. Je traint dus de totale vaardigheid.

Stap 3 Voorbereiden, uitvoeren en/of verwerken

Samen met de docent/begeleider bepaal je nu of er nog onderdelen zijn waar je aan zou moeten werken. Jullie bepalen welke onderdelen van de vaardigheidstraining je nu volgt.

Stap 4 Afsluiting

Nu ben je klaar om nog een keer de totale vaardigheid te laten zien.

Andere hulpmiddelen

Instructie
Tijdens de gehele vaardigheid kun je klikken op 'instructie'. Hierin vind je informatie over het goed uitvoeren van alle onderdelen van de vaardigheid.

Links
De links verwijzen naar relevante websites. Je kunt hier actuele achtergrondinformatie vinden die je kunt gebruiken bij het toepassen van de vaardigheid.

Kennisblokken
Een kennisblok geeft extra informatie die je nodig hebt bij dat onderdeel van de vaardigheidstraining. De kennisblokken zijn opgenomen onder hun titel, zodat je ziet waar ze over gaan.

Formulieren
Bij het uitvoeren van opdrachten of bij reflectie en evaluatie kun je gebruik maken van formulieren. Ze geven structuur bij het maken van keuzen en het ordenen van informatie. Je kunt ze op de computer invullen. Vervolgens kun je ze opslaan op je eigen computer en je kunt ze printen.