Mondelinge communicatie - Voorlezen

Voorlezen is goed

Voorlezen draagt bij aan de taal- en leesvaardigheid van kinderen. Het maakt ze nieuwsgierig naar boeken en stimuleert kinderen ook om zelf een boek te pakken. Daarnaast verruimt het ook hun belevingswereld. Hoewel we ons in deze training vooral richten op het voorlezen aan kinderen, is dat niet de enige beroepscontext waar deze vaardigheid van pas komt. Ook in het werken met ouderen is voorlezen een vaardigheid die je moet beheersen. En wat denk je van het voorlezen van de krant aan visueel gehandicapten?

Extra informatie

Overzicht vaardigheidstrainingen

  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.