Tweegesprekken - Slechtnieuwsgesprek

Slechtnieuwsgesprek

In het sociaal-agogisch werk krijg je (helaas) veelvuldig te maken met slechtnieuwsgesprekken. Ontslag, ziekte, geen plek meer, overlijden of ziekte van verwanten, stopzetten van een subsidie, straffen en ga zo maar door. De welzijnswerker is hierbij vaak de bezorger van het slechte nieuws. Je bent echter ook degene die ondersteuning biedt bij het verwerken ervan. Je moet dus leren hoe je slecht nieuws brengt en hoe je omgaat met de emoties van je gesprekspartner.

Extra informatie

Overzicht vaardigheidstrainingen

  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.