Observeren - Observeren

Introductie

Observeren is meer dan waarnemen en signaleren. Je doet het met een doel en volgens een plan. Het kan een vervolg zijn op een waarneming waarbij je signaleerde dat er iets niet goed zat. Je legt vooraf vast wie, waar, wanneer, wat en hoe je gaat observeren. Dat plan is zo duidelijk, dat een ander tot de zelfde resultaten komt als jij. Zo krijg je gegevens die betrouwbaar zijn en die je kunt gebruiken voor het opstellen van een handelingsplan. Bij kinderen die nog niet goed kunnen verwoorden wat er in hen omgaat is het een onmisbaar hulpmiddel. In andere situaties is het een waardevolle aanvulling op een gesprek. Het levert soms verrassende inzicht op over individuele personen, de relaties in de groep of jouw interactie met de groep.

Extra informatie

Overzicht vaardigheidstrainingen

  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.