Observeren - Interpreteren

Observatiegegevens interpreteren

De Observatiegegevens zijn objectief. Dat zijn de feiten. Aan de feiten geef je betekenis. Je brengt ze in verband met elkaar en met de andere kennis die je hebt. Dat is de interpretatie:

  • Je analyseert de gegevens
  • Je trekt er conclusies uit
  • Je doet een aanbeveling

Die interpretatie is onderdeel van de rapportage die je maakt naar aanleiding van de observatie. Maak in de rapportage altijd een duidelijk onderscheid tussen de observatie zelf, de feiten die deze heeft opgeleverd en de interpretatie ervan.

Het hangt van je werksituatie af welke rol je speelt bij de interpretatie. Soms blijft je werk beperkt tot het observeren zelf. Vaak ook zul je samen met anderen de gegevens interpreteren.

Extra informatie

Overzicht vaardigheidstrainingen

  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.