Tweegesprekken - Informatief gesprek

Informatief tweegesprek

Bij het informatieve tweegesprek gaat het vooral om het achterhalen van informatie. De naam zegt het al. In de beroepspraktijk krijg je regelmatig te maken met dit soort tweegesprekken. Denk maar aan de intake. Die kom je tegen op kinderdagverblijven, basisscholen, opvangcentra en verder overal waar je wilt bepalen of iemand toegelaten kan worden of niet. Eigenlijk neem je van die persoon dan een soort interview af. Maar let op! Anders dan bij een straatinterview is het bij het informatieve tweegesprek ook belangrijk dat je een vertrouwensrelatie opbouwt met de gesprekspartner. Dat de ander de kans krijgt om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen en dat je iets doet met de informatie die je achterhaalt.

Extra informatie

Overzicht vaardigheidstrainingen

  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.