Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van peuters

Werken met vrijwilligers

De term 'vrijwilliger' is als volgt te definiëren:

Vrijwilligers zijn arbeidskrachten die zonder loon te ontvangen een klus voor een instelling klaren en daarmee bijdragen tot het behalen van gestelde doelen en resultaten.

De voordelen van het werken met vrijwilligers kan voor elke organisatie verschillend zijn. Voordelen voor een moedercentrum zijn bijvoorbeeld:

  • Met vrijwilligers kunnen er meer activiteiten worden uitgevoerd.
  • De relatie tussen vrijwilligers en de moeders is vaak gelijkwaardiger dan bijvoorbeeld tussen de coördinator en de moeders. Hierdoor ontstaan er directe lijnen.
  • Werken met vrijwilligers zorgt voor meer verbindingen met de buitenwereld, waardoor er meer informatie uit de omgeving is op te vangen.
  • Met vrijwilligers is er meer tijd voor de moeders, waardoor ze meer aandacht krijgen. Dat verbetert de kwaliteit van het werk.

Een moedercentrum heeft vrijwilligers ook iets te bieden, namelijk een boeiende werkomgeving (organisatie en doel), diversiteit aan taken, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, een goede sfeer en veel sociale contacten.

Binding

Om succesvol met vrijwilligers te kunnen werken, is het belangrijk dat zij zich verbonden voelen met de organisatie. Ten eerste moet je zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plaats krijgt. Het moedercentrum heeft duidelijke taakomschrijvingen en profielen voor vrijwilligers opgezet en zorgt voor een goede inwerktijd. Hiermee hoopt ze voortijdig afhaken van vrijwilligers te voorkomen. Daarnaast heeft ze een vrijwilligersverzekering afgesloten en krijgen de vrijwilligers een onkostenvergoeding. Om een goede band op te bouwen met de vrijwilligers, zorgt het moedercentrum tevens dat ze op de hoogte worden gehouden van activiteiten en ontwikkelingen in het centrum, dat hun stem wordt gehoord bij klachten en ideeën, dat iedereen wordt uitgenodigd bij een festiviteit, dat iedereen een kaart krijgt met zijn verjaardag en een kerstcadeautje.