Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van peuters

Moedercentra

Het aantal Moedercentra in Nederland groeit, anno 2009 zijn er ruim 45. Ze maken deel uit van een welzijnsorganisatie of draaien zelfstandig. Moedercentra bieden vrouwen de kans om zorgtaken te combineren met hun eigen ontwikkeling. Elk moedercentrum is gebaseerd op vier pijlers, te weten: zelforganisatie en zelfbeheer, een open aanbod van activiteiten, werk wordt 'betaald' en kinderen horen erbij. Dit houdt in dat de vrouwen die het centrum bezoeken actief betrokken zijn bij het maken van het programma, het beheren van de ruimte en het creëren van de sfeer. De vrouwen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, ze worden daarbij gestimuleerd hun eigen talenten in te zetten. De vrouwen die vaste taken verrichten krijgen 'betaald' in die zin dat ze bijvoorbeeld gratis aan activiteiten of kinderopvang mogen deelnemen. Kinderen vormen een belangrijke inspiratiebron voor het vrijwilligerswerk van de vrouwen; daarom is kinderopvang een gegarandeerde voorwaarde voor een moedercentrum.

Geschiedenis

Het begrip 'moedercentrum' is ontstaan in Duitsland in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Medewerkers van een gezinsbegeleidingsinstituut merkten op dat gezinnen in een achterstandspositie in een isolement terechtkwamen. Dat waren gezinnen die laagopgeleid waren, of sociaaleconomisch zwak, of allochtoon met weinig kennis van de samenleving of weinig beheersing van de taal. Er was een grote vraag van de gezinnen, met name de moeders, naar ondersteuning. Het moedercentrum bood hen de mogelijkheid hun ervaringen te delen, advies te krijgen en zodoende uit het isolement te komen. Naar dit Duitse voorbeeld zijn in de jaren negentig in Nederland diverse moedercentra opgericht.

Ontmoetings- en informatieplek

Moedercentra worden inmiddels niet alleen meer bezocht door moeders en ook niet alleen door vrouwen uit een achterstandsgezin. Het zijn ontmoetingsplekken geworden waar informatie en ervaringen worden uitgewisseld en waar openheid en gezelligheid centraal staan. De activiteiten variëren van fietsles, computerles, naailes, budgetteringscursus en yoga tot themabijeenkomsten over kinderverzorging en opvoeding, kinderopvang en inloopuren.