Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van peuters

Cultuur, moeders en kinderen

In de westerse samenleving is de moederrol lang niet meer zo traditioneel als vroeger. In de jaren zestig van de vorige eeuw bleven de meeste moeders nog thuis om voor de kinderen te zorgen. Tegenwoordig is het maatschappelijk geaccepteerd dat westerse vrouwen carrière maken, ook als ze moeder zijn. Er is een netwerk van professionele kinderopvang ontstaan, waar de overheid en het bedrijfsleven in investeren.

Nederlandse gezinnen zijn kleiner geworden. Vroeger was het normaal om een gezin met meer dan vijf kinderen te hebben. Tegenwoordig is een gezin met vijf kinderen een uitzondering. Moeders hebben daardoor meer tijd voor werk en/of hobby's. En de rol van vaders is veranderd. Vaders waren een halve eeuw geleden nog vooral bezig geld te verdienen om hun gezin te onderhouden. Vandaag de dag nemen vaders steeds meer zorgtaken over, van één of meer 'papadagen' per week, tot fulltime huisvader.

Een ander typisch verschijnsel in de westerse samenleving is de diversiteit van samengestelde gezinnen. In Nederland is het niet ongebruikelijk als een kind door twee mannen of twee vrouwen wordt opgevoed. Ook co-ouderschap, na een scheiding, komt voor, waarbij een kind afwisselend bij een van de twee ouders verblijft. In al deze situaties is van een traditionele moederrol geen sprake.

Mama!

In niet-westerse culturen zie je vaker wel een traditionele moederrol, zoals in Suriname en Afrika. Ook voor veel islamitische vrouwen is de moederrol nog dominant. Allochtone gezinnen zijn meestal ook groter dan Nederlandse gezinnen. Allochtone vrouwen die in Nederland zijn geboren, zijn overigens meestal minder traditioneel ingesteld. Ook zij kiezen voor kleinere gezinnen waardoor werk en moederschap te combineren is.

Ook in zuidelijke landen als Italië en Griekenland heeft de moeder nog een prominente plaats, vooral in de kleinere plaatsen en op de eilanden. Hoewel de Italiaanse en Griekse mannen dol zijn op kinderen, blijft opvoeden en verzorgen vooral een vrouwenzaak. Moeders maken deel uit van een vrouwengroep; ze steunen elkaar bij het grootbrengen van de kinderen. Ook grootmoeders dragen daar hun steentje aan bij. Dit gebeurt ook veel in andere niet-westerse culturen.

Mengelmoes

Opvallend in Nederland is dat er, met name in grote steden, steeds meer gezinnen van samengestelde culturen komen. Niet alleen Nederlands-Turks, of Nederlands-Surinaams, maar ook Marokkaans-Somalisch, Ghanees-Antilliaans en Frans-Chinees. Vanuit die samengestelde culturen ontwikkelen zich nieuwe gedachten en gewoonten over de moederrol en de zorg voor kinderen. De verschillende culturen bevruchten elkaar letterlijk en figuurlijk. Want ideeën over opvoeding en zorg worden op elkaar overgebracht. Een voorbeeld is het gebruik van draagdoeken voor baby's. In Nederland was dat vijftig jaar geleden nog uit den boze. Voor moeder en kind was het beter dat de baby in de wieg of wipstoel lag. In niet-westerse culturen droegen de moeders een kind dag en nacht bij zich. Tegenwoordig is het een trend geworden in Nederland om je kind bij je te dragen en zijn er allerlei varianten op de traditionele draagdoek te koop.