Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van peuters

Het verhaal van Sofia Konstandidos

'Hoi, mijn naam is Sofia Konstandidos. Mijn ouders zijn Grieks, maar ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. Van mijn ouders weet ik veel van de geschiedenis van migranten in Nederland. Door mijn culturele achtergrond ben ik ook geboeid door andere culturen. En ik weet uit ervaring dat de rol van moeders en kinderen in andere landen soms net even anders ligt dan in Nederland. In mijn rol als coördinator van het moedercentrum kan ik al mijn ervaring kwijt.

Ik vind het heel belangrijk dat de moeders die bij Moeder de Gans komen goede informatie krijgen over de verzorging van hun kinderen. Daarom wil ik dit seizoen drie themaochtenden besteden aan peuterverzorging. Ik verwacht van jou dat je samen met drie vrijwilligers de themaochtenden voorbereid. Eén ochtend moet in het teken staan van basisverzorging, één in het teken van zindelijkheid en de andere moet over gebitsverzorging gaan.

Eerst stel je een groepje samen met drie vrijwilligers. Dan prikken jullie in overleg met mij drie data. Jullie maken een opzet voor het programma voor alle drie de ochtenden. Een programma duurt 2,5 uur en moet bestaan uit: ontvangst, welkom, informatieoverdracht, pauze, vragen/discussie, einde.

Het informatiegedeelte mag bestaan uit een lezing, een workshop of het vertonen van een relevante dvd. Ik verwacht van jullie een voorstel voor een spreker of dvd en de onderwerpen die aan de orde moeten komen. We bespreken samen jullie opzet en daarna kun je het programma verder uitwerken.

Voor alle drie de ochtenden moet een informatiefolder worden gemaakt om na afloop mee te geven aan de moeders. Je maakt een keuze uit het thema dagelijkse verzorging, zindelijkheid of gebitsverzorging. Deze folder omvat de belangrijkste aandachtspunten van een van de drie onderwerpen. Ook hier verwacht ik dat je eerst een opzet maakt en die naar mij terugkoppelt. Je maakt een structuur met kopjes en subkopjes. Bij het onderwerp zindelijkheid wil ik bijvoorbeeld de onderwerpen zindelijkheid en leeftijd, potjestraining, zindelijkheidsproblemen en zindelijkheidsextremen als kopje terug zien. Onder het kopje zindelijkheidsextremen staan dan bijvoorbeeld de subkopjes: te vroeg en te laat.

Aan het einde van de opdracht wil ik een programma voor een van de drie themaochtenden in handen hebben en een nieuwsbrief die er goed verzorgd uitziet en inhoudelijk van goede kwaliteit is.

Vergeet niet te zorgen voor voldoende kinderopvang op beide ochtenden! En denk eraan dat je teksten moet laten vertalen voor vrouwen die nog niet voldoende Nederlands spreken.

Het is een omvangrijke klus. Maar ik ben er om jullie te helpen en bij te sturen. Van alles maken jullie eerst een opzet die we samen zullen bespreken. Daarna werken jullie het geheel verder uit en kijk ik er op afgesproken momenten nog eens naar. Heel veel succes en plezier natuurlijk!'