Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van peuters

Eisen waaraan de opdracht moet voldoen

Hierna wordt het doel, de verdieping en het resultaat van de opdracht besproken.

Doel van de opdracht

Door het thema peuterverzorging uit te werken, oriënteer je je op dit onderwerp. Je krijgt er zeker mee te maken in je werk in een moedercentrum. Door te werken aan de opdracht leer je keuzes te maken, informatie te verzamelen, je te verdiepen in een onderwerp en je kennis doelgericht over te dragen.

Verdieping

In de leerdoelen komen alle belangrijke aspecten van peuterverzorging aan bod. Als je ze hebt bestudeerd weet je:

 • dat regelmatig handen wassen essentieel is voor de hygiëne van een peuter;
 • op welke momenten een peuter zijn handen moet wassen;
 • hoe je een peuter veilig kunt baden en douchen;
 • hoe je een peuter over zijn angst voor haren wassen heen kunt helpen;
 • dat het nodig is de nagels van peuters kort te houden;
 • hoe je kunt inspelen op de slaap- en rustbehoefte van een peuter;
 • dat verzorgen van peuters in andere culturen vaak anders gaat dan in Nederland;
 • dat zindelijk worden een uniek proces is dat ieder kind in zijn eigen tempo doorloopt;
 • wanneer je kunt beginnen met potjestraining en hoe je dat kunt doen;
 • dat sommige kinderen tijdens het zindelijk worden last krijgen van obstipatie;
 • dat kinderen gemiddeld tussen hun derde en vierde jaar zindelijk worden;
 • dat te vroeg zindelijk worden schadelijker is voor het kind dan te laat;
 • hoe en wanneer het melkgebit ontstaat;
 • wat zuigflescariës is;
 • welke voedingsmiddelen niet goed zijn voor het gebit;
 • hoe je het peutergebit moet verzorgen;
 • dat het belangrijk is voor peuters om de tandarts te bezoeken.

Voor het maken van de informatiefolder kies je een van de drie onderwerpen uit de leerdoelen: dagelijkse verzorging, zindelijkheid of gebitsverzorging. Dit onderwerp diep je verder uit in de folder die na afloop van de themaochtend wordt meegegeven aan de moeders.

Daarna bereid je de themaochtend voor die over het onderwerp gaat waarover je de informatiefolder hebt gemaakt.

Resultaat

 • Een informatiefolder over het onderwerp dagelijkse verzorging of zindelijkheid of gebitsverzorging.
 • Een opzet voor het programma van de themaochtend.
 • Een uitwerking van het informatiegedeelte van de themaochtend.
 • Een verslag van jullie samenwerking.

Toelichting

Informatiefolder

Maak een keuze uit het onderwerp waarover je de informatiefolder schrijft: dagelijkse verzorging, zindelijkheid of gebitsverzorging. Uit de briefing en deze eisen aan de opdracht leid je de belangrijkste onderwerpen af die bij jouw thema horen. Geef per onderwerp één of meer subkopjes aan. Maak een goede onderverdeling waarbij er een logische volgorde van verschillende onderwerpen en subkopjes ontstaat. Bij het uitdiepen van het onderwerp ga je verder dan de informatie die je in de leerlijnen hebt verkregen. Zoek op internet, in boeken en brochures naar informatie en praat eventueel met deskundigen. Verdeel je onderwerp in subkopjes.

Opzet en uitwerking programma themaochtend

De themaochtend gaat over het onderwerp van je informatiefolder. Je maakt de opzet voor het programma dat 2,5 uur duurt: ontvangst, welkom, informatieoverdracht, pauze, vragen/discussie, einde. En je verzint een manier om het gedeelte 'informatieoverdracht' vorm te geven. Je kunt een lezing (laten) geven of een interactieve workshop. Schrijf in dat geval met steekwoorden op wat er aan de orde komt. Je kunt ook een geschikte dvd afspelen en daarover een discussie organiseren. Of zelf een flimpje maken en daarover met de moeders in gesprek gaan.