Organisaties voor kleine kinderen: besluitvorming en structuren - Actie

Actie

Bekijk diashow

Jij werkt als vrijwilliger bij de Stichting Ouders Kinderopvang (SOK). Deze stichting heeft aangekondigd actie te gaan voeren tegen de gemeente. De gemeente wil namelijk crèches zonder buitenspeelgelegenheid door de vingers zien (gedogen). Mevrouw A. Vink is jouw opdrachtgever. Zij wil dat je een ludieke (leuke, aparte) actie voorbereidt die de gemeente, de Tweede Kamer en de regering duidelijk zal maken dat het zo niet langer kan. Om dat goed aan te pakken, moet je ook uitzoeken wie de beslissingen neemt in Nederland.

De bezwaren van SOK

SOK wil dat kinderopvangcentra die niet aan de regels voldoen, gesloten worden. Een van die regels is dat er een buitenspeelruimte moet zijn. SOK stoort zich eraan dat het ontbreken van een buitenspeelruimte al jarenlang door de vingers wordt gezien. Dat moet afgelopen zijn. Het is tijd om de politiek in te schakelen. Een artikel in de plaatselijke krant onder de kop 'Sluit crèche zonder tuin' gaat dieper in op de bezwaren van SOK. Je vindt het krantenartikel ook onder het kopje Kennisblokken.

Een ludieke actie

Mevrouw Vink wil met een ludieke actie duidelijk maken wat het probleem is en wat SOK wil. Ze zegt dat je daartoe eerst het politieke spel in beeld moet brengen. Maar daarmee ben je er nog niet.

Je werkt als vrijwilliger voor SOK. Toen andere organisaties hoorden van de actie, hebben ze mevrouw Vink gepolst of jij (samen met enkele medevrijwilligers) ook voor hen een actie zou willen voorbereiden. Nu wordt het wat ingewikkelder. Het is namelijk niet helemaal bekend welke organisaties dat zijn en waartegen ze actie willen voeren. Dat laat mevrouw Vink aan jullie over. Lees de e-mail van mevrouw Vink die ze stuurt. Je vindt de tekst van de e-mail ook onder het kopje Kennisblokken.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Jullie sluiten de BVO af met een presentatie aan jullie opdrachtgever/ begeleider/coach en/of jullie groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als jullie de eindproduct(en) kunnen presenteren, vragen jullie de opdrachtgever/ begeleider/coach jullie werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling kan een ieder toevoegen aan zijn of haar portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.