Organisaties voor kleine kinderen: besluitvorming en structuren - Kok vs Sok

KOK versus SOK

Gert-Jan van Voorst is directeur van Kleinschalige Opvang Kinderen (KOK), een klein commercieel kinderdagverblijf. Jij werkt daar als leid(st)er kinderopvang. Gert-Jan leest in de krant dat de Stichting Ouders Kinderopvang (SOK) wil dat de gemeente kinderdagverblijven zonder buitenspeelruimte gaat sluiten. Gert-Jan wil voorkomen dat de gemeente een overhaast besluit neemt, waardoor het voortbestaan van KOK in gevaar kan komen. Een journalist heeft al om informatie gevraagd. Daarom wil Gert-Jan duidelijk maken wat voor soort organisatie KOK is en hoe KOK zich verhoudt tot andere organisaties in de gemeente.

Een persmap maken

Moe zit Gert-Jan achter zijn bureau. Na het telefoontje van die ene journalist is hij voortdurend gebeld. Huis-aan-huisbladen, het regionale dagblad en zelfs de regionale radio en televisie willen weten wat er aan de hand is. Het probleem is wel duidelijk, maar welke organisaties hebben daar allemaal mee te maken? Gert-Jan heeft beloofd dat helder uiteen te zetten, maar het zijn te veel instanties. Er moet een persmap gemaakt worden. En jij gaat daarbij helpen.

KOK staat voor: Kleinschalige Opvang Kinderen. De directeur van deze bv is Gert-Jan van Voorst.

Gert-Jan wil voorkomen dat de gemeente een overhaast besluit neemt naar aanleiding van de actie van SOK. Over een paar jaar krijgt Voetbalvereniging Doeltreffend een nieuwe accommodatie en er is afgesproken dat KOK overdag het nieuwe clubhuis mag gaan huren. Op die manier heeft iedereen er voordeel van. KOK heeft een prachtige nieuwe locatie met enorm veel buitenspeelruimte, en de voetbalvereniging krijgt extra inkomsten en wellicht ook nieuwe leden. De gemeente is als toekomstig eigenaar van de sportaccommodatie ook blij, want op deze manier wordt het gebouw ook doordeweeks gebruikt.

Gert-Jan belt heel veel betrokkenen. Uiteraard de gemeente en de voetbalvereniging, maar ook alle andere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's, basisscholen, de GGD die verantwoordelijk is voor de inspectie van kinderdagverblijven enzovoort.

Kok vs SOK-een ludieke actie

Gert-Jan van Voorst heeft jou een e-mail met aanwijzingen gestuurd. Lees de e-mail van Gert-Jan van Voorst goed door. Je vindt de e-mail ook onder het kopje Kennisblokken.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je aan de slag gaat met de basiscompetenties en de leerdoelen. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Jullie sluiten de BVO af met een presentatie aan jullie opdrachtgever/ begeleider/coach en/of jullie groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als jullie de eindproduct(en) kunnen presenteren, vragen jullie de opdrachtgever/ begeleider/coach jullie werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling kan een ieder toevoegen aan zijn of haar portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.