Organisaties voor mensen met een beperking: regels en protocollen - Mag dat wel?

Mag dat wel?

Jullie hebben een congres bezocht over beroepsethische keuzes tijdens het werken met mensen met een beperking. Het hoofd van jullie afdeling wil dat er iets gebeurt met de informatie en indrukken die jullie daar hebben opgedaan. Zij verzoekt jullie daarom een protocol te ontwikkelen voor een beroepsethische kwestie die zich in jullie werk kan voordoen. Dit protocol moet voor iedereen in de organisatie houvast bieden in hoe zij met een dergelijke situatie geacht worden om te gaan. Daarnaast verwacht de leidinggevende nog een kleine gedragscode, specifiek voor de sportbegeleiders van de afdeling.

De Waterbrug

Je werkt als sociaal-agogisch werker bij de middelgrote organisatie voor zorg van mensen met een beperking, De Waterbrug, gelegen in een mooie omgeving in het westen van Nederland, dicht bij het strand van de Noordzee. Met een paar teamgenoten heb je onlangs het congres 'Beroepsethische keuzes tijdens het werken met mensen met een beperking' bezocht. Jullie teamleider heeft jullie daar natuurlijk niet voor niets naartoe gestuurd. Zij hoopt dat jullie er inspiratie en kennis hebben opgedaan die te gebruiken is voor het eigen team, of misschien wel voor de hele organisatie.

Een protocol over een ethische kwestie maken

De manager van de afdeling sport geeft jullie een opdracht. Je vindt de opdracht ook onder het kopje Kennisblokken.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Extra informatie

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.