Organisaties voor mensen met een beperking: regels en protocollen - Poep niet op de stoep

Poep niet op de stoep

Jullie werken bij CARE, een MEE-organisatie. MEE biedt onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. Jullie bieden intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen.

Als je binnenkomt bij Gerrit, een van je cliënten, zegt hij: 'Ze denken zeker dat we gek zijn. Ik heb een beperking. Ik ben niet gestoord of zo. Alsof ik ooit zomaar op straat zou gaan zitten.'

Wat een vreemde opmerking. Je probeert te achterhalen waarom Gerrit zo boos en teleurgesteld is. Na lang praten komt de aap uit de mouw. De gemeente heeft nieuwe stoeptegels laten plaatsen met een boodschap voor hondenbezitters: 'Poep niet op de stoep'. Gerrit dacht dat dit voor hem bedoeld was.

In het begeleidersoverleg van deze week wordt het voorval besproken. Meerdere begeleiders hebben te maken (gehad) met regels die voor hun cliënten niet altijd even duidelijk zijn. Jullie besluiten voor begeleiders een poster te ontwerpen met iconen, tekst en uitleg over de regels.

Regels voor cliënten

Bij CARE is deze week in het begeleidersoverleg gesproken over regels voor cliënten. Aanleiding was een praktijkvoorbeeld waarin Gerrit een regel van de gemeente verkeerd uitlegde. Meerdere begeleiders hebben te maken (gehad) met regels die niet altijd even duidelijk zijn voor hun cliënten.

Anna: 'Ik heb een cliënte die moeite heeft met de voorrangsregels in het verkeer. Zij blijft het lastig vinden om te bepalen wanneer ze mag doorlopen en wanneer niet. Vaak wacht ze tot de straat helemaal leeg is. Aan fietsen beginnen we voorlopig nog niet.'

Hanane: ‘Ik heb een cliënt die regelmatig boodschappen 'vergeet' af te rekenen aan de kassa..'

Jim: 'Ik heb ook problemen met regels, maar die zitten meer op het Arbovlak. Veel van mijn cliënten weten niet of nauwelijks wat een gezonde werkhouding is. Ze tillen veel te zware dingen op. Bukken verkeerd. Zitten onderuitgezakt. En ga zo maar door.'

Stan(islav): 'Weet je wat ik een probleem vind? Gedragsregels. Veel cliënten krijgen te maken met starende mensen, betuttelende verkopers of vervelende jongeren. Daar zouden we ook iets mee moeten doen.'

Een poster voor regels maken

Tijdens de werkbespreking is besloten een poster te ontwerpen voor de cliënten. Het onderwerp van de poster is: regels. Deze poster bevat behalve korte krachtige teksten ook icoontjes.

Een van de aanwezigen heeft allerlei kernbegrippen op een kladblaadje geschreven die op de poster zouden kunnen terugkomen.

Bijna iedereen is het erover eens dat de poster ook een soort handleiding zou moeten krijgen, die is bedoeld voor de begeleiders. In de handleiding staan tips over hoe met de poster kunt werken. Er staat ook korte achtergrondinformatie in over verschillende soorten regels. Een lijstje met handige websites mag ook niet ontbreken.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Extra informatie

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.