Organisaties voor ouderen: gezondheid en verkiezingen - Ga stemmen!

Ga stemmen!

Jullie werken in woonzorgcentrum Noorderhout als activiteitenbegeleider. Tijdens de pauze vertelt jullie collega Maria een verhaal over meneer Brugman, een van de oudste bewoners. Maar dat zegt niets over zijn karakter. Het is een eigenwijze man, die altijd zijn zin wil hebben. Zeker nu er bijna Tweede Kamerverkiezingen zijn, is hij vervelend in de omgang. Hij wil voortdurend in discussie. Sommige medebewoners beginnen hem al uit de weg te gaan.

De teamleider heeft deze situatie aangegrepen om een activiteit op poten te zetten. Samen met andere teamleiders heeft ze de unitmanagers zover gekregen dat alle activiteitenbegeleiders gezamenlijk een thema-avond over de landelijke verkiezingen gaan organiseren.

Landelijke verkiezingen

Beluister fragment

Maria heeft een gesprek met meneer Vermunt over de landelijke verkiezingen. Meneer Vermunt vindt dat Maria moet gaan stemmen, maar zelf twijfelt ze daaraan. Meneer Vermunt zal haar wel even uitleggen op welke partij ze moet stemmen. Hij vertelt haar trouwens vooral op welke partijen ze niet moet stemmen.

Thema-avond landelijke politieke verkiezingen

Het management van Noorderhout is erg duidelijk over jullie opdracht: verzorg een thema-avond over de landelijke politieke verkiezingen. De thema-avond bevat minimaal de volgende onderdelen:

  • voorlichting over de verschillende politieke partijen (folders, wandpresentatie, powerpoint, kraampjes);
  • alle posters van de politieke partijen overzichtelijk bij elkaar;
  • een debat over een actueel onderwerp met stemronde;
  • schaduwverkiezingen.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.