Organisaties voor ouderen: gezondheid en verkiezingen - Vroeger was het beter

Vroeger was het beter

Jullie werken als activiteitenbegeleider in woonzorgcentrum Noorderhout. Daar word je ook ingezet bij de dagopvang voor ouderen. Deze buurtbewoners kunnen nog tamelijk goed voor zichzelf zorgen. Ze wonen dan ook zelfstandig, maar enkele malen per week komen ze bij elkaar. Ze drinken koffie, lezen de krant, praten en doen spelletjes. Als het mooi weer is, kunnen ze een wandeling maken in het park.

Een van de cliënten ziet een cartoon in de krant staan. Naar aanleiding daarvan ontstaat een discussie over hoe gezond men vroeger wel niet was. Er blijken heel wat misverstanden te bestaan over gezond en ongezond gedrag.

Samen met jouw collega's besluit je om een spel te ontwikkelen over gezondheid. Het moet leuk én leerzaam zijn.

De dagopvang

Er zijn vandaag twaalf mensen gekomen naar de dagopvang. Tijdens de koffie zit meneer Janssen, verscholen achter zijn krant, regelmatig te zuchten.

‘Wat is er aan de hand Jacob?', vraagt mevrouw Pattinama.
'Ik lees hier een artikel over een nieuwe welvaartsziekte', antwoordt hij.
Mevrouw Remmerswaal prutst iets aan haar hoorapparaat en mengt zich in het gesprek. ‘Wat is dat voor ziekte?'
‘Obesitas', zegt Jacob Janssen.
‘Obesitas?' Mevrouw Remmerswaal trekt een vragend gezicht.
En mevrouw Pattinama zegt: ‘Klinkt eng, maar ik weet ook niet wat het is.'
‘Kijk', lacht meneer Janssen, ‘hier zie je het op een tekening.' Hij laat een cartoon zien die in de krant staat van een veel te dikke man die duidelijk geen zin heeft om te bewegen.
‘Vroeger kwam dat bijna niet voor', vervolgt meneer Janssen. ‘Wij moesten veel te hard werken. Ik heb nooit een grammetje vet teveel gehad.'
‘Nou, nooit…', grinnikt mevrouw Pattinama. ‘Er zouden nu wel een paar kilootjes af mogen.'
‘Ja, hèhè, …nu! Mens, ik ben vierentachtig jaar.'
‘Nou en? Wij moeten ook gezond blijven', reageert mevrouw Pattinama.
‘Ik ben mijn hele leven zo gezond als een vis geweest', mijmert mevrouw Remmerswaal. ‘Maar dat komt omdat mijn vader altijd al zei dat ik meer spek moest eten. En toen ik ouder was, zei de huisarts dat een borreltje geen kwaad kon. Nou, toen Geert dat hoorde, God hebbe zijn ziel, waren de jonge borrels niet meer aan te slepen.'
‘En nooit roken hè?', bracht mevrouw Pattinama in. ‘Ik heb nooit gerookt of drugs gebruikt.'
Meneer Janssen: ‘Mens, je zit hier iedere dag aan de drugs. Liters koffie gaan er doorheen. Dat zijn ook drugs. Of wist je dat niet?'
‘Ach, hou toch op, Jacob. Alsof jij zo goed weet wat gezond is. Hoe komt het dan dat je altijd klaagt over pijn in je rug?'
‘Door dat harde werken natuurlijk. Wat ik mijn hele leven heb gedaan.'

Een spel maken

Jullie moeten een spel maken. Die opdracht hebben jullie (als activiteitenbegeleiders) aan jezelf gegeven. Het spel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het moet aantrekkelijk zijn;
  • het moet over gezondheid gaan;
  • het moet leerzaam zijn;
  • het moet ouderen uitdagen.

Ga maar eens lekker aan de slag! Je bent vrij in de keuze van het soort spel, maar een bordspel lijkt het meest voor de hand te liggen. Misschien kun je er wat onderdelen van een bewegingsspel aan toevoegen?

Succes!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.