Ontwikkeling en begeleiding van ouderen - Lichamelijke ontwikkeling

Een tentoonstelling over gezond ouder worden

Thuiszorgorganisatie Auxilius is begin 2009 gestart met een Consultatiebureau voor Ouderen. Het bureau wordt geleid door Marije, die seniorenverpleegkundige is. Zij heeft voor het opzetten van het CbO overleg gehad met verschillende huisartsen in de gemeente. De huisartsen sturen 60+ ers die tot een risicogroep behoren, door naar het CbO.

Marije vindt, dat ook gezonde 60+ ers, die (nog) niet tot een risicogroep behoren, naar het CbO zouden moeten komen voor een jaarlijkse controle. Daarom heeft ze contact gezocht met Murat, ouderenwerker bij de plaatselijke woningcorporatie. Ze besluiten in de hal van het gebouw van de woningcorportatie een tentoonstelling in te richten over ‘gezond ouder worden'. Bij deze tentoonstelling kan dan aandacht besteed worden aan het CbO.

De thuiszorgorganisatie en het consultatiebureau voor ouderen

In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk te liggen op preventie van gezondheidsproblemen en op ketenzorg: zorgverlening waarbij de achtereenvolgende onderdelen van de zorg goed op elkaar aansluiten en afgestemd zijn.

Een initiatief dat past binnen die ontwikkeling is het consultatiebureau voor ouderen (CbO). Het CbO functioneert niet als een losstaande voorziening, maar is onderdeel van de ketenzorg voor ouderen: een voorportaal voor alle partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Thuiszorgorganisatie Auxilius

Thuiszorg organisatie Auxilius biedt extramurale zorg voor de gehele provincie: thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, en seniorenzorg.Als onderdeel van de zorg voor senioren is Auxilius begin 2009 gestart met een consultatiebureau voor ouderen.

Consultatiebureau voor Ouderen

Jaarlijks kunnen ouderen vanaf 60 jaar op het consultatiebureau terecht voor een preventieve controle op de gezondheid. De ouderen komen uit zichzelf of worden doorverwezen door de huisarts. Op het consultatiebureau wordt tijdens een gesprek door de seniorenverpleegkundige aandacht besteed aan eventuele gezondheidsproblemen. Daarnaast wordt de algehele gezondheidstoestand besproken. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld:

 • gehoor en gezichtsvermogen
 • eet- en drinkgewoonten
 • medicijngebruik
 • beweging 
 • valriscio's en veiligheid in huis
 • mantelzorg
 • sociaal en psychisch welbevinden

Het consultatiebureau behandelt niet, maar signaleert risico's en informeert de ouderen over gezond en actief ouder worden. De medewerkers van het bureau willen zo veel mogelijk de mogelijkheden van ouderen stimuleren.

De woningcorporatie

Woningcorporatie OnderDak bouwt en beheert woningen en woon- zorgcomplexen voor senioren in de gehele provincie. Omdat de corporatie gericht is op senioren, wordt ook aandacht besteed aan de leefbaarheid in de wijken en aan preventie.

Tentoonstelling 'Gezond ouder worden'

Lees het verhaal van Marije (wijkverpleegkundige) en Murat werkzaam bij de woningcorporatie). Zij leggen de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

 • Zo werk je goed
 • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
 • Hulpmiddelen
 • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.