Ontwikkeling en begeleiding van ouderen - Sociale en persoonlijke ontwikkeling

Cursus 'Maak uw eigen levensboek' in dienstencentrum Boschlust

In woon- zorgcomplex Boschlust is een dienstencentrum gevestigd. De Stichting Welzijn Ouderen van de gemeente maakt van dit dienstencentrum gebruik voor inloopochtenden, cursussen en andere activiteiten.

Bram is ouderenwerker, in dienst van de SWO. Hij begeleidt de inloopochtenden voor senioren: elke eerste dinsdag van de maand is er in het dienstencentrum een koffie-ochtend, waar alle 55-plussers van de gemeente welkom zijn. Zo kunnen ouderen op een informele manier contacten leggen, en kan Bram informatie geven over alle op ouderen gerichte activiteiten binnen de gemeente.

Op één van deze inloopochtenden kwam het 'levensboek' ter sprake. Een van de vaste bezoeksters vertelde dat haar zus, die in een verpleeghuis is opgenomen in verband met dementie, aan een levensboek werkt. Sommige andere bezoekers reageerden enthousiast op dit verhaal: zij zouden ook wel een levensboek willen maken! Maar hoe begin je daaraan?

Bram weet, dat het werken met levensboeken erg goed kan zijn voor ouderen. Door het ophalen van herinneringen en het vertellen van hun verhaal geven zij ervaringen een (nieuwe) plaats. Een levensboek kan ook een hulpmiddel zijn als ouderen (in de toekomst) zorg nodig hebben. Het vertelt persoonlijke dingen die in een gewone anamnese niet aan de orde komen en die mensen soms zelf niet (meer kunnen) vertellen.

Bram heeft besloten stagiaires van het ROC te vragen, een opzet voor een cursus 'Maak uw eigen levensboek' te maken. Hij denkt aan een cursus met vijf tot tien bijeenkomsten, waarin in elke bijeenkomst aan een thema gewerkt wordt. De deelnemers kunnen thuis, tijdens of na de cursus, verder aan hun levensboek werken.

Stichting Welzijn Ouderen

In de meeste Nederlandse gemeentes is een Stichting Welzijn Ouderen (SWO) actief. De doelstelling van de Stichting Welzijn Ouderen is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Daarom is er veel aandacht voor het welbevinden van ouderen, voor ondersteuning van de zelfredzaamheid en de sociale (woon)omgeving.

Je kunt denken aan hulp bij vervoer naar het ziekenhuis, personenalarmering, reparaties en kleine klusjes in huis, hulp bij het onderhoud van de tuin, dagelijks bezorgen van een warme maaltijd, snelle hulp in geval van nood, cursussen en activiteiten. Verder zijn er ontmoetingsplekken (meestal in dienstencentra) waar ouderen kunnen binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje of een activiteit.

Bij de Stichting Welzijn Ouderen werken beroepskrachten en vrijwilligers. Er is een groot aanbod aan diensten, cursussen en activiteiten.

Dienstencentrum

Vanuit een dienstencentrum worden maatschappelijke en sociale diensten verleend. Een dienstencentrum kan gevestigd zijn in een instelling voor thuiszorg, in een woon- en zorgcomplex of zelfstandig. Naast kantoren en ruimtes voor vergaderingen en gesprekken vind je in een dienstencentrum vaak ruimte voor cursussen en andere activiteiten.

Ouderenwerker

Een ouderenwerker is een sociaal cultureel werker die vooral met ouderen werkt. Hij activeert ouderen om midden in de maatschappijl te blijven staan. Dat doet hij op allerlei manieren: door te stimuleren dat ouderen vrijwilligerswerk gaan doen, door ontmoetingsplekken te creeren of te bemiddelen tussen hen en zorginstellingen of andere instanties. Hij kan ook zorgen voor interessante culturele en educatieve activiteiten.

Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een partner of het besef dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, bied de ouderenwerker een luisterend oor en geeft advies. Maar haar/zijn rol is vooral activerend en stimulerend.

Een ouderenwerker werkt met ouderen, maar heeft ook veel te maken met andere instanties en vrijwilligers van alle leeftijden.

Een levensboek maken

Lees het verhaal van Bram, ouderenwerker voor de Stichting Welzijn Ouderen. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.