Leefomgeving van ouderen - Instellingen

Inleiding

Het management van Zorgpark Beukelo vindt het erg belangrijk dat de bewoners van de afdelingen actief betrokken blijven bij wat er in hun omgeving gebeurt. Daarom willen ze hen ook betrekken bij de inrichting van hun gezamenlijke huiskamer. Ze leggen de opdracht neer bij de woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders om samen met de bewoners de huiskamer in te richten op basis van een thema.

Bewoners geven aan dat ze het prettig vinden om de kamer regelmatig aan te passen aan de jaargetijden en feestdagen. Ze willen bijvoorbeeld binnen kunnen zien dat het buiten lente is of herfst. Ze willen ook kunnen zien dat het bijna Kerstmis is of Pasen.

De activiteitenbegeleiding neemt hierover contact op met studenten van het roc om een goed en verantwoord plan van aanpak te ontwikkelen dat gebaseerd is op de wensen en mogelijkheden van de bewoners.

Zorgpark

Ouderen die in een verzorgingshuis wonen, zijn zorgafhankelijk. Maar dat betekent niet dat ze helemaal niets meer kunnen. Er wordt daarom zorg op maat geboden. Dit betekent dat er zorg wordt geboden als het nodig is. Het is niet goed als ouderen niets meer te doen hebben. Je moet voorkomen dat ze inactief worden of zich gaan vervelen. Daarom betrek je de cliƫnten bij hun eigen leefomgeving en besteed je aandacht aan wat er buiten gebeurt. Zo voorkom je dat cliƫnten hospitaliseren en hun belangstelling voor de omgeving verliezen.

Omdat niet alle ouderen hetzelfde zijn en niet allemaal hetzelfde willen en kunnen, is het belangrijk goed naar hen te kijken en te luisteren. Om die reden heeft ook iedere zorginstelling een bewonersraad met mondige bewoners die mede uit naam van de andere bewoners aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden.

Een sfeervolle inrichting voor de huiskamer

Beluister fragment

Luister naar het fragment van Teun van Veghel, activiteitenbegeleider in Zorgpark Beukelo. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal van Teun van Veghel ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.