Leefomgeving van ouderen - Opvang

Informatiemarkt

Oud worden doe je niet van de ene op de andere dag. Het gaat geleidelijk. Ook de gevolgen van het ouder worden zijn niet plotseling zichtbaar. Omdat het zo langzaam gaat, hebben mensen niet altijd in de gaten dat ze wat extra zorg nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Soms zijn ze bang voor de verandering die dat met zich meebrengt: vreemde mensen over de vloer, verhuizen, enzovoort.

Mensen vinden het daarom ook vaak vervelend om er met anderen over te praten. Ze lopen dan ook informatie mis die er is. Bijvoorbeeld over welke vormen van opvang er zijn en financiële steun die ze kunnen krijgen als dat nodig is voor extra ondersteuning.

Aysegül Özer is sociaal-dienstverlener-ouderen in Wijkcentrum Oost. Het Wijkcentrum en de dienstverlening worden gesubsidieerd door de gemeente. Er zijn landelijk wel meer dan 500 instellingen die zich inzetten voor het welzijn van ouderen. Aysegül constateert dat de ouderen die zij met haar diensten ondersteunt vaak door de bomen het bos niet meer zien. Zo veel diensten, zo veel mogelijkheden, maar ook zo veel regeltjes. Ook familie en vrienden zijn lang niet altijd goed op de hoogte van wat er mogelijk is. Aysegül roept de hulp in van studenten van het roc om een informatiemarkt te organiseren, waar ouderen informatie vinden over de voorzieningen in hun regio.

Zorg in Nederland

De zorg voor ouderen is in Nederland goed geregeld. Dat is prettig want ouderen behoren tot de kwetsbare groepen in de samenleving. Ze zijn economisch kwetsbaar, omdat ze leven van een pensioen en/of AOW. Dat kan betekenen dat ze niet zo veel inkomen hebben als toen ze nog werkten. Ze zijn lichamelijk en geestelijk kwetsbaar, omdat de ouderdom met gebreken komt, waardoor de afhankelijkheid van zorg toeneemt.

Nederland is een welvarend land. De regering heeft een ouderenbeleid ontwikkeld, zodat er goed voor de ouderen kan worden gezorgd. De overheid vindt dat belangrijk, omdat ouderen met hun inzet en arbeid hebben bijgedragen aan onze welvaart.

Gemeente

De gemeenten voeren het ouderenbeleid uit. Daarmee hebben ze een belangrijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van ouderen.

Ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen en die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zich dan ook richten tot de gemeente. Maar ook ouderen die in een instelling wonen, krijgen de mogelijkheid om deel te blijven nemen in de samenleving. Dat wil zeggen dat ouderen soms geholpen moeten worden om van A naar B te gaan in een taxi. Dat kan ook betekenen dat er iemand is die met een oudere gaat wandelen of boodschappen gaat doen, als hij niet meer alleen over straat kan of durft.

Wijkcentrum

Het wijkcentrum is er voor alle mensen, zowel de ouderen die zelfstandig wonen als de ouderen die in een instelling wonen. Soms is het wijkcentrum gevestigd in een zorginstelling.

Professionele hulp kost echter wel geld en dat moet betaald worden. Vooral de mensen die van alleen AOW moeten leven, hebben niet veel te besteden. Zij kunnen de dure zorg en maatschappelijke ondersteuning niet altijd zelf betalen.

De mensen die werken in de ouderenzorg zijn meestal wel goed op de hoogte van alle voorzieningen. De ouderen zelf echter meestal niet. Dat is natuurlijk jammer.

Een informatiemarkt voor ouderen

Beluister fragment

Luister naar het fragment van Aysegül Özer, sociaal dienstverleenster in dienst bij een gemeente. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt de tekst van het verhaal van Aysegül Özer ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.