Leefomgeving van ouderen - Buurt

Behoeftepeiling

Vrijwilligers van Gemeenschapshuis De Kei organiseren in de wintermaanden een paar keer een activiteitenmiddag voor ouderen in de buurt. Ze merken echter dat er relatief weinig ouderen komen en willen graag weten hoe dat komt.

De coördinator van het gemeenschapshuis wil samen met de vrijwilligers het aanbod beter gaan afstemmen op de wensen en behoeftes van de bezoekers. Ze bespreken dit in hun maandelijkse overleg. De vraag is om te onderzoeken waar de ouderen zich graag mee bezig houden en waarvoor ze graag voor naar het Gemeenschapshuis komen.

Activiteiten

Ouderen kiezen ervoor om langer zelfstandig te blijven wonen. Maar toch kunnen ze soms ook wel eenzaam zijn of zich vervelen. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Er zijn ook ouderen die zich nog heel goed weten te redden en zich niet vervelen of eenzaam voelen. Veel ouderen doen graag mee aan activiteiten die in het buurthuis of wijkcentrum worden georganiseerd. Ze zijn er dan even uit en hebben wat afleiding. Of ze gaan erheen omdat het onderwerp van de middag hen aanspreekt.

Vrijwilligers zetten zich in om ouderen uit de buurt een fijne, maar vaak ook interessante middag te bezorgen. Gemeentelijke instellingen (zoals Welzijn ouderen) zorgen voor randvoorwaarden, zodat ouderen de uitvoeringslocatie veilig kunnen bereiken, bijvoorbeeld met de taxi. En er zijn club- en buurthuizen en wijkverenigingen die de ruimtes ter beschikking stellen. Ook verzorgingshuizen hebben een buurtfunctie. Vaak nodigen ze ouderen in de omgeving uit om deel te nemen aan de maaltijden en activiteiten.

Behoeftepeiling onder ouderen 

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van José van Laardijk, co√∂rdinator vrijwilligerswerk in Gemeenschapshuis De Kei. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt de tekst van het verhaal van José van Laardijk ook onder het kopje Kennisblokken.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.