Leefomgeving van ouderen - Gezin en familie

Woningbehoeften van ouderen

Steeds vaker komen ouderen bij de woningbouwcorporatie met vragen over aanpassingen aan de woning. Meestal komen ze samen met een zoon of dochter. De oudere wil graag blijven wonen in de vertrouwde woning. De familie heeft vragen over veiligheid en kostenvergoeding. Zij willen weten of het verantwoord is dat vader of moeder nog zelfstandig blijft wonen. Bovendien heeft het gevolgen voor de familiefeestjes en logeerpartijen als vader en/of moeder in een verzorgingshuis gaat wonen.

De woningbouwcorporatie heeft medewerkers die bij de aanvragers thuis gaan kijken. Deze medewerker moet zich goed kunnen verplaatsen in de ouderen en een goed beeld hebben van wat belangrijk voor hen is. Ze begrijpen wat nodig is en ze overzien wat er ook anders opgelost zou kunnen worden.

Yvonne Rijtsema, medewerkster bij een woningbouwcorporatie, heeft studenten van het ROC gevraagd onderzoek te doen naar de woningbehoeften van oudere bewoners.

Doen!

Bekijk video

Ouderen zijn dankbaar voor de hulp van hun kinderen en kleinkinderen. Dankzij hun bezoekjes en hulp kunnen ze blijven wonen in hun vertrouwde woning. Ze vinden het geen prettige gedachte weg te moeten uit het huis waar ze zo veel hebben meegemaakt. Veel ouderen hebben moeite met veranderingen.

Maar die woning kan wel gevaren op gaan leveren als een oudere moeilijk ter been wordt en niet gemakkelijk meer trappen kan lopen. Een traplift zou dan uitkomst kunnen bieden. Vaak ook is een douche met douchestoel veel veiliger dan een bad. Ook drempels leveren een gevaar op om over te struikelen of bemoeilijken het lopen met een rollator. Soms moet een woning worden aangepast aan rolstoelgebruik. Dergelijke veranderingen aan de woning zijn erg kostbaar. Huurders kunnen of mogen niet zomaar hun woning verbouwen.

Steeds vaker worden woningbouwverenigingen geconfronteerd met verzoeken om bepaalde huurwoningen aan te passen aan de behoeftes van oudere bewoners. Met behulp van een goede vragenlijst kunnen ze deze vraag in kaart brengen en er beleid op ontwikkelen. Zo speelt de woningbouwvereniging een belangrijke rol in de behoefte van de oudere om in de vertrouwde woning te blijven wonen.

Onderzoek naar hoe ouderen leven

Beluister fragment

Luister naar het fragment van Yvonne Rijtsma, medewerkster bij de woningbouwcorporatie. Zij vraagt jullie mee te werken aan een onderzoek om een beter beeld te krijgen van hoe ouderen leven en waar zij behoefte aan hebben. Een bijzonder punt van aandacht hierbij is de rol die de oudere heeft in de familie. Je vindt het verhaal van Yvonne Rijtsma ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.