Verzorgen van jongeren - Ontspanning

Inleiding

Voor leerlingen van RSG Schinkel is het eindexamenjaar een spannende periode, vooral de landelijke examens. Ze zitten dan veel boven de boeken en achter de computer. De school wil in samenwerking met cultureel jongerencentrum Honk en leerlingen van het ROC deze jongeren uitlokken om juist tijdens de examens meer te bewegen. Hiervoor wordt het project 'Relax!' ingezet. Het project omvat:

  • een magazine voor de leerlingen met uitleg waarom bewegen belangrijk is, juist tijdens de examenperiode;
  • een activiteitenprogramma met sport en spelen tijdens de examenperiode.

Maar welke mogelijkheden zijn er om tijdens de eindexamenweken de leerlingen 'sport en spelen' aan te bieden? Jullie zijn stagiaires bij Honk. Het RSG vraagt aan jullie om de mogelijkheden te onderzoeken, het project Relax te organiseren en het magazine te maken. Het magazine bevat een programma voor 'Relax!'en zal in de aanloop naar de examenperiode aan de eindexamenkandidaten van RSG Schinkel worden uitgedeeld.

RSG Bolderbroeck

Presteren

RSG Bolderbroeck is een school voor vmbo, mavo/havo en vwo. De eindexamens zijn over enkele maanden. Bij veel leerlingen is de spanning vanwege het eindexamenjaar merkbaar. Vooral tijdens de landelijke eindexamens wordt de spanning voor sommige leerlingen te groot. Door stress presteren deze leerlingen veel minder dan zij eigenlijk zouden kunnen, soms met grote gevolgen.

Ontspanning door bewegen

Er zijn leerlingen die jarenlang zo min mogelijk energie aan school besteden. Maar tijdens de eindexamens zijn er maar weinig jongeren die zich echt goed kunnen ontspannen. Gezonde ontspanning is belangrijk en bewegen is een goed en gezond middel hiervoor.

Jongeren en bewegen

Bewegingsarmoede onder jongeren is een algemeen erkend probleem. RSG Bolderbroeck wil alle leerlingen 'sport en spelen' aanbieden tussen de examens door. Hierbij kunnen de leerlingen, sporters en niet-sporters, zich op gezonde wijze ontladen, afreageren en ontspannen. Samenwerking van de school met sociaal cultureel jongerencentrum Honk geeft goede mogelijkheden.

'Relax!'

Lees het verhaal van Kees, sportleraar van RSG Bolderbroeck. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.