Verzorgen van jongeren - Hygiëne

Inleiding

Tijdens een griepepidemie zijn veel jongeren die wonen in het orthopedagogisch jongerencentrum De Doelen ziek geweest. De begeleiders hadden hun handen vol aan de ondersteuning van de jongeren ten aanzien van hygiëne en persoonlijke verzorging. Zij zijn geschrokken van het gebrek aan inzicht en vaardigheden van de jongeren op het gebied van hygiëne. Hygiëne is als aandachtspunt in de begeleiding hoog op de agenda gezet.

Hulpmiddelen om de jongeren te kunnen begeleiden naar zelfstandigheid op het gebied van hygiëne in het huishouden en in de zelfverzorging moeten gemaakt worden. Het gaat om:

  • een instructiewaaier 'Schoon genoeg' voor de jongeren met aandachtspunten en richtlijnen;
  • een handleiding met instructies en informatie over hygiëne voor de begeleiders.

De instructiewaaier vertelt de jongeren hoe je jezelf en anderen veel ellende kunt besparen door een goede hygiëne. Jullie werken als invalskrachten in De Doelen en aan jullie wordt gevraagd om het materiaal te ontwikkelen.

Orthopedagogisch jongerencentrum De Doelen

De jongeren van het orthopedagogisch jongerencentrum De Doelen moeten nog veel leren, zoals een goede zelfverzorging. Basisvaardigheden op het gebied van hygiëne horen hierbij. Als de jongeren ziek worden, worden zij verzorgd door hun begeleiders. Maar alleen voor zover zij daar zelf tijdelijk niet toe in staat zijn.

Is het besmettelijk?

Het is belangrijk dat de jongeren weten wat zij moeten doen als ze ziek worden. Soms, bijvoorbeeld bij griep, kunnen de jongeren en het personeel elkaar 'aansteken'. Extra aandacht voor hygiëne is dan nodig om verspreiding van de ziekte te beperken. De begeleiders van De Doelen willen de jongeren hiervoor een hulpmiddel aanbieden.

Zieken verzorgen

Het verzorgen van zieken kan een onderdeel van de werkzaamheden van een welzijnswerker zijn. Begeleiders signaleren symptomen van de meest voorkomende ziekten en ondersteunen de jongere in de persoonlijke verzorging. In deze ondersteuning zijn maatschappelijke normen voor hygiëne en persoonlijke verzorging maatgevend.

Informatie over infectieziekten

Lees het verhaal van Jacquelien, begeleider bij De Doelen. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.