Verzorgen van jongeren - Voeding

Cultureel jongerencentrum Pampus

Voor de jongeren die het cultureel jongerencentrum Pampus bezoeken, is eten een 'hot item'. Veel meisjes en sommige jongens worstelen met hun gewicht. Er is onwetendheid over de voedingswaarde van producten. Hierbij spelen ook verschillen in voedingsgewoontes in de diverse culturen een rol.

De jongerenwerkers van cultureel jongerencentrum Pampus willen de jongeren meer kennis en begrip van voeding bijbrengen. Hiervoor organiseren zij het project 'Voeding'. Individuele en cultuurverschillen worden bespreekbaar gemaakt, zodat jongeren zich niet onnodig drukmaken over voeding maar wel druk genoeg.

Jullie gaan meewerken aan het project 'Voeding'. Er wordt informatie verzameld over gezonde voeding voor jongeren. Er is aandacht voor culturele verschillen in voedingsgewoonten en ideeën over ideaal gewicht. De belangrijkste informatie voor jongeren wordt op de website van Pampus geplaatst. Ook gaan jullie voor de jongeren een spel in de vorm van een quiz organiseren: 'Weet wat je eet'.

Jongeren en voeding

De jongens en meisjes die het cultureel jongerencentrum Pampus bezoeken, praten onderling vaak over eten. Veel meiden en sommige jongens vinden zichzelf te dik. Uit de discussie over 'dikmakers' blijkt gebrek aan kennis over voeding. Wat en hoeveel heb je nodig? Wat is gezond? Wat zijn 'dikmakers'?

Maatschappelijke context

De jongerenwerkers zien dat het een echt probleem is voor veel jongeren. Jongeren zijn sterk gericht op het uiterlijk van zichzelf en anderen. In de media is 'slank zijn' het schoonheidsideaal. Informatie over gezondheidsrisico's van overgewicht is vaak oppervlakkig of zeer algemeen. Bovendien zijn ideeën over gezondheid en het ideale gewicht sterk tijd- en cultuurgebonden. Jongeren kunnen hierdoor onzeker worden.

Visie jongerenwerkers

De jongerenwerkers gaan de deelnemers een activiteit aanbieden waarin 'voeding' centraal staat, ter informatie maar ook als amusement. Zij willen voorkomen dat jongeren zich onnodig zorgen maken over voeding en willen eetproblemen bespreekbaar maken.

Cultureel jongerencentrum Pampus

Jullie zijn werkzaam als jongerenwerker in cultureel jongerencentrum Pampus. Tijdens een teambespreking ontvangen jullie de briefing van jullie teamleider Suzanne. Lees het verhaal van Suzanne. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

BVO afsluiten

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.