Ontwikkeling en begeleiding van jongeren - Samenleven

Inleiding

De organisatie BMT-Harkeloo (BMT = sms-taal voor 'bij mij thuis') biedt appartementen aan voor jongeren tussen 17 en 25 jaar. Er wonen jongeren met een beperkte zorg- en/of begeleidingsvraag vanuit de GGZ of jeugdzorg. Er wonen ook jongeren die alleen een woonvraag hebben, zonder begeleiding.

Karim werkt bij BMT-Harkeloo en begeleidt deze adolescenten. Veel van deze jongeren krijgen een relatie en regelmatig gaan de adolescenten samenwonen in de BMT-appartementen.

Jullie zijn nieuwe collega's in het team van BMT-woonbegeleiders. Tijdens de inwerkperiode geeft Karim jullie de volgende opdracht.

Maak voor en met de BMT-adolescenten het volgende nummer van ons halfjaarlijks magazine Samenleven. De subtitel is deze keer: 'Hoe houd ik een relatie leuk?'

Het magazine geeft tips en informatie en maakt reacties los bij de jongeren. Het kan door de begeleiders gebruikt worden in het begeleiden van de adolescenten in het omgaan met anderen.

BMT-Harkeloo

De organisatie BMT-Harkeloo is een samenwerkingsverband van de regionale GGZ afdeling Jongvolwassenen, jeugdzorgaanbieder Felicia en woningbouwcorporatie Volksbelang. In een omgebouwd schoolgebouw zijn 32 appartementen beschikbaar voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Scheiding van wonen en zorg is het uitgangspunt.

Doelgroep en doelstelling

Jongeren die enige ondersteuning nodig hebben en jongeren die al op eigen benen kunnen staan, wonen door elkaar in één gebouw. Het uitgangspunt is dat zij van elkaar kunnen en willen leren. Na maximaal 2 tot 2,5 jaar zullen zij doorstromen naar de reguliere woningmarkt.

Begeleiding

Adolescenten met en zonder begeleiding wonen door elkaar. Bij samenwonende stelletjes is soms de één cliĆ«nt van GGZ of jeugdzorg en de ander niet. De begeleiding is gericht op het verwerven van zelfstandigheid in wonen, arbeid en scholing en vrijetijdsbesteding. In de praktijk blijkt speciale aandacht nodig voor begeleiden van de adolescent in het omgaan met anderen.

'Hoe houd je een relatie leuk?'

Lees het verhaal van Karim, woonbegeleider bij BMT. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.