Ontwikkeling en begeleiding van jongeren - Adolescent

Buurtservicecentrum Donken-Zuid

In het Buurtservicecentrum Donken-Zuid is een inloopspreekuur voor buurtbewoners met vragen over financiële zaken. Hiervoor worden ook sociaal-maatschappelijke dienstverleners ingezet. Regelmatig komen jongvolwassenen langs voor advies over hun financiële situatie. Helaas is er dan vaak al sprake van schuldproblematiek.

Maatschappelijk werkers menen dat veel van deze schuldproblematiek te voorkomen is. Zij willen voorlichting geven aan adolescenten: 'Gaat het goed met je geld?' Er moet een voorlichtingsfilm in de vorm van een documentaire gemaakt worden.

Jullie zijn medewerkers van het inloopspreekuur. Mandy, de coördinator, vraagt jullie om deze opdracht uit te werken. Het gaat hierbij om:

  • het opstellen van een sociale kaart om jongeren te kunnen informeren;
  • het voorbereiden en maken van de voorlichtingsfilm.

De film zal als 'try-out' vertoond worden voor de eindexamenklassen van de opleiding mbo Welzijn en daarna door een populaire regionale tv-zender worden uitgezonden.

Jongeren en geld

Jongeren behoren tot de groep mensen die een grotere kans hebben om in financiële problemen te raken.Tijdens de adolescentie gaan jongeren vorm geven aan hun eigen leven: studie of werk, vaak voor een minimumloon, op jezelf wonen of samenwonen. Met als gevolg grote verschuivingen in hun financiën.

Verantwoordelijkheid nemen

Adolescenten kunnen genieten van de voordelen van de zelfstandigheid die volwassenheid kenmerkt. Maar hierbij horen verantwoordelijkheden en verplichtingen, ook op financieel gebied. Soms willen adolescenten wel de voordelen maar niet de nadelen van het volwassen leven erkennen. Vaker kunnen zij de consequenties van hun handelen op lange termijn nog niet goed overzien. Hierover praten kan moeilijk zijn.

Schulden voorkomen

Het geven van informatie aan de jongeren is een eerste stap om hen te leren hoe je geldproblemen kunt voorkomen. Vanuit een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke diensten en het jongerenwerk wordt geld beschikbaar gesteld voor het maken van een voorlichtingsfilm.

Voorlichtingsfilm 'Gaat het goed met je geld?'

Lees het verhaal van Mandy. Mandy is maatschappelijk werker en werkt als schuldhulpverlener voor Stichting Maatschappelijk Dienstverlening. Zij is ook de coördinator van het inloopspreekuur in Donken-Zuid. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.