Ontwikkeling en begeleiding van jongeren - Jong en wild?

Inleiding

Remi is jongerenwerker bij cultureel jongerencentrum 'Go'. In het jongerencentrum zijn regelmatig spanningen tussen de jongens en de meiden uit de wijk. Meest opvallend is de agressieve wijze waarop zij elkaar proberen te versieren. Remi wil themabesprekingen organiseren over het omgaan met intimiteit en seksualiteit. De bedoeling is dat de jongens en meiden leren met meer respect en op meer ontspannen wijze met elkaar om te gaan.

Jullie zijn voormalige stagiaires van 'Go'. Remi vraagt jullie medewerking voor zijn project voor het maken van:

  • materiaal voor seksuele voorlichting aan de jongeren;
  • adviezen voor de medewerkers voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken;
  • een draaiboek voor een discussieavond met de jongeren.

Cultureel jongerencentrum 'Go'

Cultureel jongerencentrum 'Go' is gevestigd in stadsdeel Westerbuurt. Het was een arbeiderswijk. De woningen zijn gerenoveerd en nieuwe bewoners vermengen zich met de oorspronkelijke bewoners. Jongerencentrum 'Go' probeert zo veel mogelijk groepen jongeren uit de verschillende subculturen te bereiken.

Klachten

Er zijn spanningen tussen de meiden en de jongens die 'Go' bezoeken. De meiden klagen vooral over de 'seksistische' manier waarop de jongens reageren. De jongens vragen waarom deze meiden er dan zo uitdagend bij lopen. Er bestaan misverstanden die het contact tussen de jongens en meiden moeilijk maken.

Seksuele weerbaarheid

Jongerenwerker Remi wil de jongeren met elkaar in discussie krijgen. Hij wil de jongeren bewust maken van de seksualisering in de maatschappij. Remi wil de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke relaties bespreekbaar maken. Hiermee reageert hij op de oproep uit 2009 van de minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap om jongeren 'seksueel weerbaar' te maken.

Een discussieavond bij jongerencentrum 'Go'

Lees het verhaal van Remi, jongerenwerker bij cultureel jeugdcentrum 'Go'. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.