Ontwikkeling en begeleiding van jongeren - Pubers

Stichting Vakantiespelen Bolderbroeck

In het dorp Bolderbroeck is er voor de jongeren die er wonen weinig te beleven. Stichting Vakantiespelen Bolderbroeck organiseert daarom elke zomer een vakantieweek voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar: vijf dagen vol activiteiten en overnachtingen in een tentenkamp. Er zijn veel vrijwilligers nodig om deze vakantieweek mogelijk te maken. Coördinator Carla heeft jullie uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende werkgroepen:

  • de werkgroep Activiteitenprogramma;
  • de werkgroep Informatiedag vrijwilligers.

Jullie gaan een activiteitenprogramma maken passend bij de belevingswereld van deze jongeren. Het gaat niet alleen om spannend en ontspannend vermaak. De activiteiten zijn ontwikkelingsstimulerend gericht. Ze gaan de jongeren uitdagen tot samenwerking en het experimenteren met rollen.

Voor de werkgroep Informatiedag vrijwilligers gaan jullie een informatiepakket maken. De vrijwilligers worden geïnformeerd over de doelgroep: Welke ontwikkeling maken pubers door? Welk gedrag is te verwachten? Jullie geven hen richtlijnen voor het begeleiden van pubers en groepsprocessen.

Forensendorp Bolderbroeck

Het dorp Bolderbroeck bestaat uit 'oude nieuwbouwwijken'. Het is een 'forensendorp'. Veel stedelingen trokken met hun gezin naar het platteland. Voorzieningen en werkgelegenheid zijn alleen in de stad verderop.

Preventiejongeren

Er zijn veel jongeren in de puberteit in Bolderbroeck met wie het gewoon goed gaat. De gemeente heeft ook aandacht voor deze 'preventiejongeren' en subsidieert de Stichting Vakantiespelen Bolderbroeck. Aan deze subsidie zijn voorwaarden verbonden: de activiteiten moeten ontwikkelingsgericht zijn! Stichting Vakantiespelen Bolderbroeck draait vrijwel geheel op vrijwilligers.

Jongerenproblematiek

Voor de jongeren is deze gemeente 'net niks'. Het alcoholgebruik onder jongeren in deze regio is hoog. Drugsgebruik en de bijbehorende criminaliteit hebben deze gemeente ook bereikt. Soms gaat het dus niet goed. Het dorp is opgeschrikt door een zelfdoding en een ernstig auto-ongeval met jongeren. 'Vroegsignalering van problemen door jeugdwerkers' is een speerpunt in het gemeentebeleid. Jeugd GGZ en de Brijderstichting geven voorlichting aan jongerenwerkers.

De organisatie van een vakantieweek

Lees het verhaal van Carla, coördinator bij de Stichting Vakantiespelen Bolderbroeck. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.