Leefomgeving van jongeren - Buurt

Project 'De wijk is er ook voor jou'

Vincent is sinds kort jongerenwerker in een Vinex-wijk. Bij zijn eerste kennismaking met de buurt valt hem op dat er weinig voor jongeren is. Hij ziet veel kinderen op straat, maar de jongeren lijken onzichtbaar. Ook in het sociaal-cultureel centrum komen weinig jongeren.

Komt dat omdat er in de wijk weinig te beleven is voor jongeren? Zitten ze liever thuis, bij vrienden of hebben ze hun bezigheden elders? Wat willen jongeren eigenlijk? Om die vragen te beantwoorden zet hij het project op 'De wijk is er ook voor jou'. De eerste stap is contact leggen met jongeren en samen met hen een krant maken. Jongeren laten daarin in woord en beeld zien hoe zij hun leefomgeving beleven en wat er zou moeten veranderen. Ook de rol van de jongerenwerker komt daarbij aan bod. De krant zal als special verschijnen bij het huis-aan-huisblaadje.

Jullie vormen de redactie van de krant. Samen met de jongeren maken jullie er een mooi product van.

Jongeren in een Vinexwijk

De Vinex-wijk waar Vincent sinds kort werkt, is vijftien jaar oud. De demografische gegevens van de wijk laten zien dat er veel jongeren wonen en dat die groep alleen maar groter wordt. Voor jonge kinderen is het een fijne wijk om op te groeien. Maar voor oudere kinderen is er weinig te beleven. Tot nu toe heeft dat nog niet echt problemen opgeleverd. Maar gezien de ervaring in andere wijken voorziet het sociaal-cultureel werk dat dat in de toekomst wel eens anders kan zijn. Bovendien, de openbare ruimte is er voor iedereen. De wijk is ook de leefomgeving van jongeren.

De vraag is hoe de wijk aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongeren. Om verschillende redenen is het belangrijk om jongeren hier zelf bij te betrekken:

  • Het gaat om hun leefomgeving.
  • Alleen als voorzieningen echt in een behoefte voorzien, zullen ze gebruikt worden.
  • Jongeren voelen zich op die manier serieus genomen.
  • Het vergroot de actieve betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.

Jongeren moeten zich wel realiseren dat de buurt er is voor iedereen. Zij zullen bij hun plannen ook rekening moeten houden met de andere buurtbewoners.

'De buurt is er ook voor jou'

Lees het verhaal van Vincent, jongerenwerker betrokken bij het project 'De buurt is er ook voor jou'. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.