Leefomgeving van jongeren - Gezin en vrienden

Preventieprogramma 'GrenzenLoos?'

Bij de GGZ komen veel signalen binnen dat grensoverschrijdend gedrag van jongeren een steeds groter probleem wordt. De GGZ besluit daarom een preventieprogramma te ontwikkelen met de naam 'GrenzenLoos?'. Als onderdeel daarvan wordt aan de plaatselijke GGZ-instellingen gevraagd om een spel te bedenken voor de jeugd. Het spel lokt discussie uit over het herkennen en bewaken van eigen grenzen. Het beste spel zal in productie worden genomen.

Wouter is preventiemedewerker bij de Jeugd GGZ. Met in zijn achterhoofd de gedachte 'voor jongeren, door jongeren', besluit hij studenten in te schakelen voor de ontwikkeling van het spel.

Aan jullie daarom de vraag een spel te ontwikkelen dat aanzet tot nadenken over eigen grenzen en het bewaken daarvan. Het is de bedoeling dat er een variant voor jongeren en een variant voor ouders komt. Je kunt denken aan een traditioneel bord- of kaartspel, maar ook een digitaal spel hoort tot de mogelijkheden.

Preventieprogramma Jeugd GGZ

GrenzenLoos?, de naam van het preventieprogramma van de Jeugd GGZ, geeft precies aan waar het om gaat. Er is iets loos en het gaat daarbij om grenzen. Waar liggen die grenzen, wie bepaalt ze en hoe voorkom je dat jongeren over hun eigen grenzen gaan?

Grensoverschrijdend gedrag

In de media is veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Overmatig alcohol- en drugsgebruik leidt regelmatig tot serieuze problemen. Op steeds jongere leeftijd maken groepjes jongeren zich schuldig aan diefstal, mishandeling en overvallen. In sommige groepen lijkt het normaal om seks te hebben in ruil voor een Breezer, en steeds vaker poseren jonge meisjes zonder schroom voor een wildvreemde voor de webcam. Wat opvalt aan de berichten, is dat het vaak gaat om groepsgedrag en dat ouders er geen grip op hebben.

Kwetsbare periode

Jongeren zijn kwetsbaar: ze maken zich los van thuis, experimenteren met verschillende rollen en zijn op zoek naar hun eigen waarden en normen. Vrienden zijn belangrijk en hebben veel invloed. Ouders weten vaak niet meer of ze nog grenzen mogen stellen of hoe ze dat zouden moeten doen.

Een spel voor het jeugdpreventieproject GrenzenLoos

Lees het verhaal van Wouter, preventiemedewerker bij de Jeugd GGZ. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.