Leefomgeving van jongeren - Opleiding

Inleiding

Elk jaar zijn er scholenmarkten voor brugklassers en voor eindexamenklassen. Op zulke markten komt veel informatie op de jongeren af. Uiteraard wil elke opleiding zich van zijn beste kant laten zien. Voor hen telt elke nieuwe leerling.

Marlies, loopbaanbegeleider bij het UWV WERKbedrijf, merkt dat leerlingen ondanks de informatiemarkt toch regelmatig de verkeerde keuze maken. Ze denkt dat een kleinschalige scholenmarkt als voorbereiding op grote evenementen zoals de landelijke Studiebeurs in Utrecht, beter werkt. Ze vraagt het ROC om hier een proef mee te doen. Jullie gaan daar aan meewerken.

Jullie organiseren een scholenmarkt die jongeren helpt bij het maken van een schoolkeuze die past bij hun mogelijkheden, belangstelling, leefstijl en leerstijl. Er komt een scholenmarkt voor voortgezet en voorbereidend (beroeps)onderwijs en een scholenmarkt voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

School als leefomgeving

De school als leefomgeving is om twee redenen erg belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren: ze brengen er veel tijd door en ontmoeten er hun vrienden. En een goede opleiding is belangrijk voor de toekomstmogelijkheden van jongeren.

Vrienden

De school heeft veel invloed op het socialisatieproces. Jongeren maken er vrienden en die hebben in deze leeftijdsfase veel invloed. De school geeft jongeren ook waarden en normen mee. Als jongeren zich er thuis voelen, zullen ze die eerder overnemen.

Sleutel voor werk

Een afgeronde opleiding is de sleutel tot werk dat voldoening geeft. Er zijn nog steeds te veel jongeren die hun opleiding verlaten zonder diploma. Maar er zijn ook jongeren die er ondanks dat ze een diploma op zak hebben, niet in slagen om een goede baan te vinden. Hun kansen zijn groter als ze een opleiding kiezen die past bij hun mogelijkheden en belangstelling, als ze zich thuis voelen op de opleiding en als de onderwijskundige aanpak past bij hun manier van leren.

Een scholenmarkt

Lees het verhaal van Marlies, loopbaanbegeleider bij het UWV Werkbedrijf. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.