Ontwikkeling en begeleiding van kinderen - Internaat

Internaat De Veste

Op internaat De Veste wonen kinderen van ouders die vanwege hun werk geen vaste woonplaats hebben of langdurig afwezig zijn. Voor ouders is het niet gemakkelijk om de opvoeding en zorg voor hun kind uit handen te geven. Ze zitten met veel vragen. Kan zo'n jonge groepsleidster wel de ouderrol op zich nemen? Krijgt mijn kind niet te weinig aandacht in zo'n grote groep? Krijgt mijn kind wel een goede opvoeding?

Nu is het idee om hier op de website extra aandacht aan te geven. Aan de hand van de praktijk krijgen ouders een indruk van hoe de leidsters individuele kinderen en de relaties in de groep begeleiden. Een van de kinderen wordt een dag lang gevolgd.

Jullie gaan hier voor de website een product voor maken. Dat kan een verhaal zijn, een PowerPoint-presentatie of een filmpje. Het geeft ouders het vertrouwen dat hun kind in goede handen is.

Contact op afstand

In een internaat wonen kinderen een groot deel van het jaar. Ouders zien hun kinderen alleen in de vakanties en soms in de weekenden. Op andere momenten is er alleen contact op afstand.

Kind missen

Op het internaat missen kinderen hun eigen thuis en hun ouders. Maar ouders missen ook hun kind, dat ze al op heel jonge leeftijd moeten loslaten. Natuurlijk kan een kind via de telefoon of internet ervaringen uitwisselen. Maar dat blijft toch contact op afstand.

Opvoeding delen

Ouders van internaatkinderen delen de opvoeding met de groepsleiding. Meer dan in de kinderopvang, heeft de groepsleiding op een internaat de rol van vervangende ouder. Het kind brengt op het internaat niet alleen zijn vrije tijd door, het leeft er dag en nacht. Het kan gebeuren dat een kind zijn ouders wekenlang niet ziet. Voor ouders is het een geruststelling als ze zien hoe deskundig, zorgzaam en liefdevol de leidsters hun rol overnemen.

De begeleiding van kinderen op een internaat

Lees het verhaal van Marco, pedagogisch medewerker aan het internaat De Veste. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.