Ontwikkeling en begeleiding van kinderen - Ontwikkeling schoolkinderen

Stichting Welzijn Berkenbos

De Stichting Welzijn Berkenbos organiseert elk jaar in de zomervakantie een kindervakantieweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er zijn activiteiten voor kinderen in de leeftijd van vier tot zes, zeven tot negen, en tien tot twaalf. Kinderen schrijven zich in voor een hele week. In het verleden werd er altijd gewerkt met een thema, waaraan gezellige binnen- en buitenactiviteiten werden verbonden. Dit jaar pakt de stichting het anders aan. Ze krijgt extra subsidie als de plannen passen binnen het preventieve jeugdbeleid van de gemeente.

De kinderwerker heeft daarom de hulp ingeroepen van leerlingen van het ROC. Jullie gaan voor de twee oudste leeftijdsgroepen activiteiten bedenken. Het gaat om activiteiten die op een speelse manier een beroep doen op de ontwikkelingstaken die kinderen hebben. Voor de kinderen is het vooral een leuke vrijetijdsbesteding, maar ze leren er ook veel van. Jullie verantwoorden je tegenover de gemeente met een antwoord op de vraag waarom de activiteiten goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

Preventief jeugdbeleid

Gemeenten ontwikkelen preventief jeugdbeleid om kinderen optimale kansen te bieden. Het beleid moet er aan bijdragen dat jongeren minder dan nu in de problemen komen. Het preventieve jeugdbeleid kent de volgende thema's:

  • gezonde leefstijl;
  • taalvaardig;
  • sociaal vaardig;
  • startbekwaam;
  • vrije tijd.

Het is belangrijk dat kinderen zich op al deze vijf gebieden goed ontwikkelen. Dat vergroot hun kansen om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Als er in de basisschoolleeftijd een goede basis wordt gelegd, is de kans kleiner dat ze als jongere in de problemen komen. En dat is goed voor henzelf én de samenleving. Het betekent minder overlast van jongeren in de wijken, minder criminaliteit, lagere kosten voor de gezondheidszorg, minder sociale uitkeringen en meer werkende mensen.

De investering in de jeugd betaalt zichzelf dus direct terug. Bovendien vormen kinderen die zich op al deze gebieden optimaal hebben ontwikkeld later een stevige basis voor hun eigen kinderen.

Een plan maken voor de kindervakantieweek

Lees het verhaal van Marek, kinderwerker bij de Stichting Welzijn Berkensbos. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiting

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.