Ontwikkeling en begeleiding van kinderen - Begeleiden bij onderwijs

Basisschool De Molen

Basisschool De Molen doet mee aan de Grote Rekendag. In alle groepen staan de activiteiten 's morgens in het teken van rekenen en wiskunde. De leerkracht krijgt daarbij extra hulp van ouders. Bert, locatiemanager van De Molen, heeft aan de onderwijsassistenten gevraagd om een programma te maken voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Jullie maken daarbij een draaiboek voor de hulpouders. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • introductieactiviteit: klassikaal;
  • rekenactiviteit (keuze uit vier activiteiten);
  • bewegingsactiviteit (alleen voor de onderbouw);
  • afsluitende activiteit.

Hoe leren kinderen?

Op school leren kinderen doelgericht. In de kerndoelen staat wat kinderen moeten leren. Rekenen is een van de kennisgebieden.

Hoe kinderen leren, hangt af van hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. In groep 1/2 leren kinderen spelenderwijs. Ze leren door te doen. In groep 3 kunnen kinderen al denkende tot een oplossing komen. Daarbij hebben ze nog wel de concrete werkelijkheid nodig. In groep 4/5 kunnen kinderen steeds beter denken in symbolen. Ze hebben minder de hulp nodig van concrete materialen.

Leerstijl

Hoe kinderen leren, hangt niet alleen af van hun leeftijd, maar ook van hun leerstijl. Er zijn doeners, denkers, dromers en beslissers. Ook heeft de manier van leren te maken met meervoudige intelligentie. Bij sommige kinderen is het logisch denken bijvoorbeeld sterk ontwikkeld, terwijl andere kinderen sterker zijn in het denken in beelden.

Motivatie

Kinderen leren gemakkelijker als ze gemotiveerd zijn om te leren. Als het onderwerp hen nieuwsgierig maakt, willen ze er meer van weten. Bij het ontwerpen van een activiteit houd je daar rekening mee.

Een programma maken voor de grote rekendag

Lees het verhaal van Bert, locatiemanager van openbare basisschool De Molen, goed door. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.