Ontwikkeling en begeleiding van kinderen - Opvoeden

Buitenschoolse opvang De Bevers

Buitenschoolse opvang De Bevers heeft haar pedagogische beleid aangepast. Daar is een lang proces aan voorafgegaan. Iedereen is erbij betrokken geweest: pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen. Het beleid wordt bij de start van het nieuwe schooljaar ingevoerd. Jullie gaan Aisha, die de pr verzorgt, ondersteunen bij de communicatie over het nieuwe beleid. Voor de website werken jullie het onderdeel 'Pedagogische visie' uit:

  • Wat zijn onze pedagogische uitgangspunten?
  • Hoe brengen we die in de praktijk?

Pedagogisch beleid BSO de Bevers

De pedagogisch medewerkers van De Bevers merken dat kinderen vanaf een jaar of tien met tegenzin naar de buitenschoolse opvang komen. Ze vinden het te kinderachtig en zeuren net zo lang tot ze er niet meer naartoe hoeven. Het gevolg is dat ze alleen thuis zijn, terwijl ze daar eigenlijk nog te jong voor zijn.

Groepen splitsen

Tot nu toe zaten kinderen van vier tot twaalf jaar bij elkaar in de groep. Dat was een bewuste keuze, omdat het in een gezin ook zo gaat. Maar de oudere kinderen vinden het speelgoed en de inrichting van de ruimte kinderachtig. Ze willen liever een eigen groep en hun eigen ruimte. Dat gaat nu gebeuren.

Idee├źn over opvoeden bijstellen

In het pedagogisch beleid lag de nadruk op het bieden van veiligheid en bescherming. Dat werd in praktijk gebracht met eenduidige regels en vaste rituelen. Voor de oudere kinderen werkt dit niet. Zij willen meer vrijheid. Bij de oudere kinderen ligt nu de nadruk op zelfverantwoordelijkheid.

Schrijven voor de website van de Bevers

Lees het verhaal van Aisha, die de pr (public relations) doet bij BSO De Bevers. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt de tekst ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.