Leefomgeving van kinderen - Instelling

Centrum voor Jeugd en Gezin

Een instelling kan deel uitmaken van de leefomgeving van kinderen. Sommige kinderen gaan naar dagopvang of 24 uursopvang, omdat er problemen zijn met de opvoeding. De informatie over de instelling is gericht op ouders en niet op kinderen. Thijs, pedagoog bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, had daar nooit bij stilgestaan. Totdat hij het interactieve BeterBoek zag, dat is bedoeld voor kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. Een leuk idee om wat mee te doen. Maar met zijn volle agenda komt hij er niet aan toe om het uit te werken en het leek hem wel wat voor het ROC. Jullie gaan zo'n interactief medium voor kinderen ontwerpen voor een van de volgende instellingen:

  • buitenschoolse opvang plus;
  • Boddaertcentrum;
  • kindertehuis.

Het kan een boekje worden, maar ook een website of een dvd.

Opvang buitenshuis

Kinderen opvoeden is geen gemakkelijke taak. Soms zijn de problemen zo ernstig, dat opvoedingsadviezen onvoldoende effect hebben. Het kan dan beter zijn als anderen de opvoedingstaken geheel of gedeeltelijk overnemen.

Dagopvang of 24 uursopvang

Kinderen kunnen verwezen worden naar buitenschoolse opvang plus (BSO+), die wat meer te bieden heeft dan een gewone buitenschoolse opvang. Een wat zwaardere vorm van dagopvang is een Boddaertcentrum. Daar komen kinderen die een therapeutische aanpak nodig hebben. Bij 24 uursopvang gaan de kinderen hooguit in het weekend naar huis.

Voorlichting

Voor het kind kan plaatsing bij dagopvang of 24 uursopvang een ingrijpende maatregel zijn. Het kind weet niet altijd waarom het ernaartoe moet of wat het kan verwachten. Goede, op het kind gerichte informatie ontbreekt nogal eens. En dat kan een vlotte aanpassing aan de nieuwe situatie belemmeren. Onbegrip kan kinderen bovendien angstig of boos maken. Op het kind afgestemde informatie kan de overgang van huis naar instelling beter laten verlopen.

Voorlichtingsboekje

Lees het verhaal van Thijs, pedagoog bij een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.