Leefomgeving van kinderen - Buurt

Leefbaarheid in de wijk

De gemeente Meerkapel gaat uitbreiden met een nieuwe wijk. Mitchel is als lid van de Commissie ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Hij vindt het belangrijk dat er in de nieuwe wijk Veldwijk voldoende geschikte plekken en activiteiten zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten.

Mitchel heeft al wel wat idee├źn over de infrastructuur van Veldwijk. Een brede school zal het dynamische centrum van de wijk worden. Hij heeft de opleiding Welzijn gevraagd om verdere plannen voor de infrastructuur uit te werken. Het voorstel, in de vorm van een maquette of ander beeldend product, laat zien hoe de infrastructuur van de wijk voor kinderen van vier tot twaalf jaar eruitziet:

Voorzieningen voor kinderen vier tot twaalf jaar

  • Plaats en inrichting van ontmoetingsplekken buiten.
  • Plaats en functie overdekte voorzieningen.

De brede school

  • Een indruk van het gebouw.
  • Voorzieningen die er zijn ondergebracht.
  • Het activiteitenaanbod voor kinderen vier tot twaalf jaar.

Een veilige plek om op te groeien

De nieuwe wijk Veldwijk moet niet alleen een plek worden om te wonen. Het is vooral ook een plek voor kinderen om op te groeien tot sociale en actieve burgers. Een buurt met voldoende veilige en uitdagende speelplekken en activiteiten voor kinderen, werkt preventief: het voorkomt latere problemen.

De wijk is de wereld

De wereld van kinderen vanaf vier jaar wordt steeds groter. Ze gaan de omgeving buiten het gezin verkennen. Tot een jaar of twaalf is dat vooral de basisschool en de wijk waar ze wonen. Daar ontmoeten ze andere kinderen. Dat is belangrijk, want zo ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden.

Brede school als centrum van de wijk

De basisschool is de plek in de wijk waar alle kinderen en ouders komen. Als die school deel uitmaakt van een brede school, kunnen ouders en kinderen er ook voor en na de schooluren terecht. Zo kan de school meteen voldoen aan de verplichting om buitenschoolse opvang te organiseren.

Ontwerp infrastructuur

Lees het verhaal van Mitchell, ambtenaar Jeugd en Welzijn, goed door. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.