Leefomgeving van kinderen - Gezin

Project 'Van probleemwijk naar prachtwijk'

De wijk Middelstad-Oost krijgt de komende jaren extra geld in het kader van het project 'Van probleemwijk naar prachtwijk'. Het sociaal-cultureel werk vormt de schakel tussen buurtbewoners en gemeente. In een permanente tentoonstelling in het wijkcentrum kunnen de vorderingen van het project gevolgd worden.

Het project start met de tentoonstelling: 'Wie zijn wij?'.

Kinderwerkster Nelleke verzorgt het aandeel van de kinderen van vier tot twaalf jaar. Zij doet dit in samenwerking met het ROC dat in de wijk is gevestigd. Studenten gaan met de kinderen uit de wijk aan het werk. Het is de bedoeling dat kinderen met tekst en beeld een indruk geven van het gezin waarin zij opgroeien en het beeld dat zij hebben van zichzelf en hun toekomst.

Kansarme wijken

Middelstad-Oost is een veelkleurige wijk. Het is een levendige buurt, maar er zijn ook veel problemen. Er wonen veel grote gezinnen in kleine huizen. Veel ouders zijn laag opgeleid en het aantal mensen met een uitkering is groot.

Sociale problematiek

De combinatie laag opgeleid, laag inkomen, klein behuisd en een niet-Nederlandse achtergrond, zorgt voor allerlei sociale problemen in de wijk. Er zijn veel eenoudergezinnen. Er is sprake van onmacht bij de opvoeding, ouders hebben geen grip op hun kinderen.

Beperkte kansen

Het gezin waar een kind in opgroeit, heeft invloed op zijn ontwikkeling. Voor kinderen uit Middelstad-Oost zijn de kansen op een goede opleiding en een goed betaalde baan kleiner dan voor kinderen uit een villawijk. Met de meeste kinderen gaat het goed, al volgen ze vaak een lagere opleiding dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Een kleine groep jongeren veroorzaakt veel overlast: ze leven veel op straat, zoeken hun toevlucht in drugs, maken hun school niet af en komen in aanraking met de politie.

Tentoonstelling

Lees het verhaal van Nelleke, kinderwerkster bij de Stichting Sociaal-cultureel Werk Middelstad-Oost, goed door. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.