Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van peuters

Verzorging van peuters

Jij bent in je opleiding tot sociaal-cultureel werker net begonnen aan je stage bij Moeder de Gans. Het is een sfeervol moedercentrum waar je je meteen thuis voelt. Je hebt inmiddels kennisgemaakt met de vrijwilligers en kent de dagelijkse gang van zaken in het centrum. Een belangrijk onderdeel van je stage is het organiseren van drie themaochtenden over peuterverzorging. Je doet dit samen met een groepje van drie vrijwilligers van het moedercentrum. Coördinator Sofia Konstandidos heeft al eerder themaochtenden georganiseerd. Zij zal jullie briefen vanuit haar ervaring. Sofia: 'Ik heb opgemerkt dat het onderwerp zindelijkheid bij veel moeders vragen oproept. Ook zie ik dat veel jonge kinderen al gebitsproblemen hebben. Deze twee thema's moeten dus aan de orde komen. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de basisverzorging van peuters.'

Koffie, poepluiers en schone tanden

Om je in te leven in het onderwerp, loop je een paar ochtenden mee in de kinderopvang van het centrum. Je ondersteunt de vrijwilligers met het verzorgen van de peuters. Zo krijg je een indruk van wat er komt kijken bij het proces van luier tot onderbroek. Daarnaast praat je aan de koffietafel met verschillende vrouwen over de onderwerpen die Sofia heeft aangegeven. Je luistert naar verhalen over culturele tradities, over plas en poep en schone tanden. Nu je weet wat er speelt, kun je met je groepje aan de slag om het programma te bedenken.

Moedercentrum

Moedercentrum Moeder de Gans is onderdeel van een welzijnsorganisatie in de hoofdstad. Het is een ontmoetingsplek voor vrouwen van allochtone en autochtone afkomst, met en zonder kinderen. Moeder de Gans is een wijkgericht centrum. Vrouwen vinden er activiteiten op het gebied van ontspanning, educatie en de opvoeding van hun kinderen. Coördinator Sofia Konstandidos vertelt: 'Hier maakt het geen verschil uit welke cultuur je komt en of je wel of geen godsdienst hebt. Er is respect voor alle vrouwen. We richten ons niet op het onderscheid, maar juist op wat vrouwen gemeenschappelijk hebben.' Moeder de Gans is net als andere moedercentra in het land gebouwd op vier pijlers. Het centrum is gericht op zelforganisatie en zelfbeheer. Het aanbod van activiteiten en diensten ontstaat vanuit de interesses en behoeften van de vrouwen die het centrum bezoeken en beheren. Vrouwen die vaste taken uitvoeren in het centrum worden daarvoor beloond. En tot slot: kinderen horen erbij.

Moeders en kinderen

Moeders kunnen zich pas inzetten voor (vrijwilligers)werk als de zorg voor hun kinderen is geregeld. Sofia: 'Dat is de reden dat kinderopvang een onderdeel uitmaakt van het moedercentrum. Als vrouwen hier taken willen doen, worden hun kinderen gratis opgevangen.' Ze lacht. 'Kinderen zijn daarnaast ook een inspiratiebron voor het bedenken van de activiteiten in het moedercentrum. Er komen hier veel vrouwen uit een achterstandsituatie. Die kunnen bij de verzorging, opvoeding, veiligheid en opleiding van hun kinderen wel een steuntje in de rug gebruiken. Vandaar onze themaochtenden. Die zijn drukbezocht!'

Themaochtenden organiseren

Jij gaat samen met vrijwilligers drie themaochtenden organiseren over peuterverzorging voor de moeders bij Moeder de Gans. De thema's zijn dagelijkse verzorging, zindelijkheid en gebitsverzorging.

Lees het verhaal van Sofia Konstandidos, coördinator van het moedercentrum. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt de tekst ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.