Verzorgen van kleine kinderen - Verzorging van babys

Verzorging van baby's

Winnie the Pooh is een knus kinderdagverblijf. Het heeft twee verticale groepen, Ieoor en Teigetje, en is gehuisvest in een oud boerderijtje. Het heeft een heerlijke buitenspeelplaats waar ook dieren zijn: een paar kippen, vier konijnen en twee hamsters. De peuters vinden het geweldig als ze de dieren mogen voeren. De baby's liggen bij mooi weer in hun wandelwagen naar de buitengeluiden te luisteren of zitten in de wipstoel naar de dieren te kijken.

Het team van Winnie the Pooh is een hecht team. Stagiaires worden volop betrokken bij de dagelijkse bezigheden, maar ook bij alle extra's, zoals de vijftien-minutengesprekjes met ouders, het maken van de nieuwsbrief, de studiedagen en de ouderavonden. Dit jaar staan de twee ouderavonden in het teken van babyverzorging, te weten 'lichamelijke verzorging' en 'slapen'. Onder leiding van Mirjam de Bruijn, groepsleidster van Teigetje, ga jij samen met de andere stagiaire en twee pedagogisch medewerkers uit de invalpool de ouderavonden voorbereiden. De avonden hebben een informatief karakter en worden afgesloten met een drankje, zodat ouders en leidsters elkaar beter kunnen leren kennen. Bij het weggaan krijgen de ouders een folder uitgereikt over het thema van de avond.

Communicatie met ouders

Kinderdagverblijf Winnie the Pooh is gevestigd in een klein dorp in Noord-Holland. Het heeft twee verticale groepen: Ieoor en Teigetje. In het dorp is er ook een peuterspeelzaal en er zijn enkele dagmoeders die kleinschalige kinderopvang thuis organiseren. Op Winnie the Pooh werken parttime zes vaste leidsters en twee stagiaires. Daarnaast is er een invalpool opgezet met de naschoolse opvang, de peuterspeelzaal en kinderopvangorganisaties uit omringende dorpen. In geval van ziekte, vakantie en vrije dagen worden er medewerkers uit de invalpool opgeroepen.

De communicatie met ouders is een van de belangrijkste pijlers van Winnie the Pooh. Omdat het een kleinschalig kinderdagverblijf is, is er altijd voldoende tijd voor de overdracht. Daarnaast organiseert Winnie the Pooh twee keer per jaar een voorlichtingsavond voor ouders. Er wordt per kwartaal een nieuwsbrief verspreid met leuke weetjes over de kinderen en met tips over de verzorging en opvoeding van baby's en peuters.

Ouderavonden voorbereiden

Jij gaat samen met een groepje collega's twee ouderavonden voorbereiden. Eén ouderavond moet gaan over lichamelijke verzorging en de andere over slapen.

Lees het verhaal van Mirjam de Bruijn, groepsleidster op Winnie the Pooh, goed door. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt de tekst ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.