Verzorgen van kleine kinderen - Voeding van peuters

Peutervoeding

Peuterspeelzaal Hompeltje bevindt zich in een wijk met relatief veel allochtone gezinnen. De groep wordt geleid door de Marokkaanse Fatima en de Nederlandse Christel, allebei leidster kinderopvang. Op het moment dat jij stage komt lopen, zijn er veertien kinderen op de groep, waarvan vijf uit Nederlandse gezinnen, drie uit Marokkaanse gezinnen, drie uit Turkse gezinnen, twee uit een Chinees gezin en één uit een Surinaams gezin.

Thematisch jaarprogramma

Door de Vereniging Samenwerkingsverband Peuterspeelzaalwerk ben jij gevraagd om deel te nemen aan het ontwikkelteam van het thematisch jaarprogramma. Fatima en Christel droegen het thema 'Cultuur en voeding' aan, vanwege de verschillende nationaliteiten van de kinderen op Hompeltje.

De bestuursleden van de Vereniging kozen echter voor een breder thema: 'Peutervoeding'. Jij bent gevraagd samen met een groepje collega's uit het ontwikkelteam dit thema verder uit te werken. Cultuur en voeding wordt een subthema. Bij een medewerker van het consultatiebureau uit de wijk kunnen jullie adviezen inwinnen. Het is de bedoeling dat een maandlang activiteiten voor kinderen aangeboden worden rond het thema. Ook moet er een informatieboekje voor ouders komen.

Jaarprogramma peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Hompeltje is onderdeel van de Vereniging Samenwerkingsverband Peuterspeelzaalwerk in een middelgrote stad in Nederland. Het doel van de Vereniging is het peuterspeelzaalwerk te professionaliseren en de kwaliteit te verbeteren. Ook is door toedoen van de Vereniging een relatie gelegd tussen de peuterspeelzalen en het consultatiebureau.

De gemeente moedigt het werk van de Vereniging aan met subsidies. Zo is het mogelijk gemaakt dat op de tien speelzalen in de stad professionele leidsters zijn aangesteld. Met regelmaat worden er nu ook door het consultatiebureau informatieavonden georganiseerd over peuteronderwerpen. En recent is een subsidie verstrekt om alle peuterspeelzalen met een thematisch jaarprogramma te laten werken.

Ontwikkelteam

Voor het ontwikkelen van het thematisch jaarprogramma wordt met stagiaires gewerkt. Per peuterspeelzaal wordt een stagiaire gevraagd in het ontwikkelteam plaats te nemen. Dit team wordt begeleid door twee bestuursleden van de Vereniging. Het consultatiebureau heeft een adviserende functie. De bedoeling is dat op deze manier idee├źn voor thema's uit verschillende wijken opgenomen kunnen worden. De stad kent zowel wijken met veel allochtone gezinnen als wijken waar vooral autochtone tweeverdieners wonen. Daarnaast is er een wijk met studenten en jonge gezinnen. De bedoeling van het themagerichte jaarprogramma is dat de peuterspeelzaalkinderen met alle thema's in aanraking komen.

Jaarprogramma thema peutervoeding

Jij gaat samen met een groepje collega's een jaarprogramma over voeding voor peuters maken voor de ouders van peuterspeelzaal Hompeltje.

Lees het verhaal van Timo de Man, bestuurslid van de Vereniging Samenwerkingsverband Peuterspeelzaalwerk goed door. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.