Verzorgen van kleine kinderen - Voeding van babys

Babyvoeding

Kinderdagverblijf Duimelotje is een gewilde plek voor stagiaires. Naast de vaste werkers zijn er regelmatig tijdelijke krachten en in geval van ziekte ook invalkrachten. Eigenaar Mariët van Veen vindt gezonde voeding een belangrijk onderdeel van haar beleid. Ze wil daarom dat haar medewerkers goed op de hoogte zijn van de voedingsrichtlijnen. Met het aanbieden van biologische voeding en een stimuleringsbeleid borstvoeding onderscheidt ze zich ook van andere kinderdagverblijven in de wijk.

Jij loopt sinds kort stage op de babygroep van Duimelotje. Mariët heeft gevraagd of jij samen met de andere stagiaires een instructieboek wilt maken voor alle medewerkers over het onderwerp babyvoeding. Zowel flesvoeding (moedermelk en poedermelk) als groente- en fruithapjes moeten aan de orde komen. Je geeft ook instructies over het omgaan met voedingswensen van ouders. Kies samen of jullie een digitale versie maken voor op de website, of een geprinte, ingebonden versie. Daarna maak je met elkaar een plan van aanpak.

Gezonde leefstijl

Kinderdagverblijf Duimelotje is een particulier initiatief van Mariët van Veen. Ze heeft zelf jaren in de kinderopvang gewerkt voordat ze besloot een kleinschalig kinderdagverblijf op te richten. Duimelotje heeft een babygroep, een verticale groep en een peutergroep. Mariët en haar medewerkers schenken veel persoonlijke aandacht aan de kinderen en hun ouders. Het kinderdagverblijf bevindt zich in een nieuwbouwwijk van een grote stad, waar veel tweeverdieners wonen. De groepen zaten snel vol. De kinderen komen uit een verschillende culturele achtergrond.

Goede voeding

Mariët houdt er een gezonde leefstijl op na, vooral goede voeding staat hoog op haar lijstje. Ze biedt de kinderen in haar dagverblijf biologische voeding en stimuleert de moeders om hun baby's borstvoeding te blijven geven als hun kindje naar Duimelotje komt. Ze heeft een ruimte ingericht waar moeders hun baby kunnen voeden. In het voorlichtingsgesprek met ouders wordt benadrukt dat er afgekolfde melk kan worden ingeleverd bij het brengen van hun baby.

Instructieboekje over babyvoeding

Jij gaat samen met de stagiaires op de andere groepen een instructieboekje maken over babyvoeding voor de medewerkers van kinderdagverblijf Duimelotje.

Lees het verhaal van Marriët, de eigenaar van Duimelotje. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom. Je vindt de tekst ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.