Ontwikkeling en begeleiding van kleine kinderen - Groep

Nieuwe opzet vraagt om andere aanpak

Kinderdagverblijf De Beertjes was een kleinschalige voorziening in een woonhuis met slechts één groep. In het schitterend ingerichte nieuwe pand zitten twee groepen van nul tot anderhalf jaar en drie groepen van anderhalf tot vier jaar. Helaas is dat ten koste gegaan van de fijne sfeer in de groep. Er is veel geruzie en van betrokken spel is geen sprake. De nieuwe opzet vraagt om een andere aanpak. Daarom koos Carien, de directeur van het kinderdagverblijf, voor de jaarlijkse studiedag het thema ‘opvoeden in een groep'.

Ze heeft aan leerlingen van de mbo-opleiding Welzijn gevraagd om het thema voor te bereiden. Jullie maken een eerste opzet voor een handleiding, die een leidraad is bij het begeleiden van de groep. Op de studiedag discussieert het team over de opzet aan de hand van een aantal discussievragen.

Ruime en vriendelijke accomodatie

Kinderdagverblijf De Beertjes is gehuisvest in een sfeervol en ruim gebouw. De groepsverblijven liggen rondom een grote speelhal. Elke groep heeft een eigen terras met een rechtstreekse verbinding naar de gemeenschappelijke, uitdagend ingerichte buitenspeelruimte.

Groepsindeling

De Beertjes heeft vijf groepen: twee babygroepen en drie peutergroepen. Als kinderen goed los kunnen lopen, gaan ze over naar de peutergroep. Elke groep heeft één fulltime leidster en twee parttime leidsters. Daarnaast werken er groepsassistentes en stagiaires.

Werkwijze

Net als toen De Beertjes nog in een woonhuis was gevestigd, is het uitgangspunt van het kinderdagverblijf dat de kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer. Het pedagogisch beleid bestaat uit een paar richtlijnen. De werkwijze in de praktijk is informeel. Leidsters werken vooral op gevoel. In het woonhuis ging dat goed, nu is de sfeer van een gezellig groot gezin weg. Er is veel onrust in de groep: de kinderen zijn druk en maken veel ruzie.

Een handleiding maken

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van Carien. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom. Je vindt het verhaal van Carien ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.