Ontwikkeling en begeleiding van kleine kinderen - Individu

Ontwikkelingsstimulering 

Op kinderdagverblijf Pinkeltje komen kinderen met een heel verschillende achtergrond. Dat zie je aan de ontwikkeling van de individuele kinderen: tussen de kinderen onderling zijn er grote verschillen. Sommige kinderen lopen duidelijk achter bij de rest. Daarom is het thema ‘ontwikkelingsstimulering' dit jaar een speerpunt bij de herziening van het pedagogisch beleidsplan.

Irma, pedagogisch begeleider bij Pinkeltje, introduceert dit thema met een studiedag voor de leidsters. Er zijn vier workshops gepland met de volgende thema's:

  • wat kinderen nodig hebben;
  • de ontwikkeling volgen;
  • kinderen begeleiden: de houding van de leidster;
  • ontwikkelingsstimulering.

Als stagiaires van Pinkeltje is jullie gevraagd om deze vier onderwerpen op een inspirerende en aansprekende manier in beeld te brengen. De presentaties worden gebruikt als inleiding op de workshops.

Opvang in een stimulerende omgeving

Kinderdagverblijf Pinkeltje heeft een verticale groep met kinderen van nul tot vier jaar, twee horizontale groepen met kinderen van anderhalf tot vier jaar en een babygroep met kinderen van nul tot anderhalf jaar. Elke groep heeft twee vaste leidsters, aangevuld met parttimers en leidsters in opleiding. Het kinderdagverblijf staat in een gezellige multiculturele volksbuurt.

Ontwikkelingsstimulering

In het pedagogisch beleidsplan staat dat het kinderdagverblijf een veilig en stimulerend klimaat wil bieden, waarin ieder kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. De leidsters hebben veel aandacht voor elk kind en stimuleren de ontwikkeling vanuit een positieve opvoedingshouding.

Ontwikkeling volgen

Pinkeltje gaat ervan uit dat elk kind uniek is. Het volgen en vastleggen van de ontwikkeling is daarom belangrijk bij ontwikkelingsstimulering. Omdat het kinderdagverblijf de kinderen samen met de ouders opvoedt, is uitwisselen van de informatie essentieel.

Voorbereiding van de studiedag

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van Irma. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom. Je vindt het verhaal van Irma ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.