Ontwikkeling en begeleiding van kleine kinderen - Peuter

Spraak- en taalontwikkeling

Peuterspeelzaal Het Roodborstje heeft een prachtig pedagogisch beleidsplan. Daarin staat dat er veel aandacht is voor de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen. In de praktijk gaan de leidsters daar heel verschillend mee om. De leidsters lezen wel voor, maar vooral om rust te brengen. De leidsters weten niet goed wat ze er verder mee kunnen doen.

Anouk, hoofdleidster van Het Roodborstje, wil meer structuur in brengen in het voorlezen. Daarom wordt een taalproject gestart. Het idee is dat leidsters een prentenboek uitkiezen dat tot de verbeelding spreekt. Rondom het boek bieden de leidsters ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. Zo stimuleren ze op een speelse manier de brede ontwikkeling van de kinderen. Anouk heeft een budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tien boeken. Ze heeft aan de leerlingen van de opleiding kinderopvang gevraagd om geschikte boeken uit te zoeken en met een voorstel te komen over het gebruik ervan in de praktijk.

Taalachterstand bij peuters

Peuterspeelzaal Het Roodborstje is gevestigd in de oude kleuterschool in een dorp. De kinderen hebben een verschillende sociaal-culturele achtergrond. De ouders hebben een agrarisch bedrijf, wonen al generaties lang in het dorp, zijn hoogopgeleiden die de rust van het platteland zoeken of zijn nieuwkomers die hun thuisland ontvlucht zijn.

Samen spelen met andere kinderen

De peuterspeelzaal geeft kinderen de mogelijkheid om samen met andere kinderen te spelen. Kinderen komen er twee dagdelen per week in een vaste groep van zestien kinderen. Er zijn acht groepen die worden begeleid door een leidster en twee groepsassistenten. Deels zijn dat vrijwilligers, deels leidsters in opleiding.

Pedagogisch beleidsplan

De peuterspeelzaal heeft sinds een paar jaar een pedagogisch beleidsplan, maar in de praktijk passen de leidsters dit nauwelijks toe. Aanleiding om meer structuur aan te brengen in het werk is de constatering van de basisschool dat veel vierjarigen een taalachterstand te hebben.

Taalproject met prentenboeken

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van Anouk. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom. Je vindt het verhaal van Anouk ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.