Ontwikkeling en begeleiding van kleine kinderen - Baby

Speelgoed voor de babygroep

Kinderdagverblijf De Kwinkelier start met een nieuwe babygroep. De ruimte is opgeknapt en ingericht. Nu moet er nog spelmateriaal komen. Peggy, de locatiemanager, stelt daar een beperkt bedrag voor beschikbaar. Het is de kunst om binnen het budget te blijven en toch een aantrekkelijk aanbod samen te stellen, dat alle aspecten van de ontwikkeling stimuleert. Jij vormt samen met je collega's het nieuwe team van de babygroep. Peggy wil graag van het nieuwe team een onderbouwd advies voor de aanschaf van speelmateriaal en een handleiding hoe het materiaal bij de verschillende leeftijdsfasen kan worden gebruikt.

De babygroep op het kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf De Kwinkelier staat in een Vinex-wijk in de Randstad. Er komen kinderen met een verschillende sociaal-culturele achtergrond. Enkele kinderen zijn geplaatst met een sociale indicatie. Het kinderdagverblijf groeit met de wijk mee.

Opvang in stimulerende omgeving

De babygroep biedt kinderen opvang in een warme, veilige en stimulerende omgeving. De ruimte is ingericht voor kinderen tot twee jaar en heeft een vriendelijke uitstraling. Openslaande deuren verbinden de binnenruimte met de buitenruimte. Op het afgeschermde terras kunnen de kleintjes veilig spelen.

Inspelen op ontwikkeling

De leidster zorgt voor een fijne sfeer in de groep, bouwt een hechte relatie op met elk kind en begeleidt de kinderen bij hun ontwikkeling. Dat doet zij vanuit een visie. De algemene uitgangspunten van het kinderdagverblijf worden door de leidsters uitgewerkt in een praktisch werkplan voor de eigen groep. Naast de dagelijkse gang van zaken, staan er idee├źn in voor ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Speeltjes en spelletjes voor baby's

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van Peggy. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom. Je vindt het verhaal van Peggy ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.