Leefomgeving van kleine kinderen - Instellingen

Enthousiaste groepsleidster gevraagd

Het Baken is een Medisch Kindertehuis (MKT). Het heeft met name voor de opvang van de groep 0-4 jarigen behoefte aan enthousiaste groepsleidsters met hart en gevoel voor kinderen. Teamleidster Rianne kwam op het idee om de studenten Welzijn van het ROC te vragen om een promotiefilmpje te maken.

Verblijf in het medisch kindertehuis

In een medisch kindertehuis (MKT) verblijven kinderen van 0 tot 12 jaar die tijdelijk niet thuis wonen. Ze worden verwezen door Bureau Jeugdzorg. De kinderen worden opgevangen in een behandelgroep. Ze krijgen begeleiding van een multidisciplinair team. Afhankelijk van de problematiek gaan ze naar de fysiotherapie, logopedie, speltherapie, psychomotorische therapie, sociale vaardigheidstraining of creatieve therapie. Als ze de schoolgaande leeftijd hebben gaan ze meestal naar een school voor speciaal onderwijs. Soms maakt die school onderdeel uit van de instelling.

Psychische en medische problemen

Kinderen komen om verschillende redenen naar een MKT. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis, maar ook medisch is er vaak wat aan de hand. De problemen zijn dusdanig dat ze thuis of bij een instelling voor dagbehandeling onvoldoende geholpen kunnen worden.

Veilig leefklimaat

De groepsleid(st)ers spelen een belangrijk rol bij het scheppen van een warm en veilig leefklimaat. Zij bieden een duidelijke structuur, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. De begeleiding is intensief en gebeurt doelgericht aan de hand van een behandelingsplan.

Een promotiefilmpje maken

Lees het verhaal van Rianne. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook de eisen waaraan de opdracht moet voldoen.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.