Leefomgeving van kleine kinderen - Kinderopvang

Voorlichtingsmateriaal kinderopvang

De Stichting Welzijn Rotterstein is een brede welzijnsorganisatie in de stad Rotterstein. De kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen die onder de stichting vallen, organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders van jonge kinderen. Goede informatie over kinderopvang is belangrijk en helpt ouders bij het maken van de juiste keuze. De leidsters waren ontevreden over de voorlichting. De voorbereiding kost veel tijd en het beeld dat ouders krijgen van de kinderopvang is onvolledig.

Lisanne Vrolik, leidster van kinderdagverblijf Harlekijn, heeft aangeboden om samen met stagiaires een standaard pakket te ontwikkelen voor het geven van voorlichtingsbijeenkomsten:

  • een voorlichtingspakket voor de peuterspeelzalen
  • een voorlichtingspakket voor de voorschool
  • een voorlichtingspakket voor de kinderdagverblijven

Goede keuze kinderopvang in belang van ouders en leidsters

Het aanbod van kinderopvang is groot en divers. Voor ouders is het lastig om een juiste keuze te maken. Een keuze op basis van goede voorlichting zorgt voor tevreden ouders. Zij weten wat ze kunnen verwachten en wat de leidsters van de ouders verwachten. Dat is ook voor de leidsters prettig. Het draagt bij aan een goede samenwerkingsrelatie, een positieve communicatie en een fijne werksfeer.

Kinderopvang vergroot ontwikkelingskansen

Goede voorlichting zorgt ervoor dat ouders weten waarom kinderopvang goed is voor hun kind. De kans is groter dat ze er dan ook gebruik van gaan maken. Samenspelen met andere kinderen en deelnemen aan ontwikkelingsgerichte activiteiten is een stimulans voor de brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen die de kinderopvang bezoeken, maken een betere start in het basisonderwijs. Kinderopvang is een instrument in het bestrijden van achterstanden.

Samenstellen voorlichtingspakket

Lees het verhaal van Lisanne. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom.
Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.